De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouderbetrokkenheid en de invloed op de schoolontwikkeling

Rechten:

Ouderbetrokkenheid en de invloed op de schoolontwikkeling

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting scriptie: ‘Ouderbetrokkenheid en de invloed op de schoolontwikkeling’ De opdrachtgever van dit onderzoek is een basisschool. De aanleiding van het onderzoek is dat de school de ouderbetrokkenheid en de samenwerking met ouders op dit moment onvoldoende vindt. De school denkt dat een betere samenwerking met ouders de schoolontwikkeling van de leerlingen kan bevorderen. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: ‘Op welke manier kan door middel van ouderbetrokkenheid de schoolontwikkeling van de leerlingen gunstig beïnvloed worden op de basisschool volgens ouders en medewerkers?’ Uit het literatuuronderzoek blijkt dat aan het gedrag van ouders te zien is of zij zich verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind en er dus sprake is van ouderbetrokkenheid. Communicatie tussen de school en de ouders met verschillende achtergronden is erg belangrijk. Er is een positieve invloed te zien ten opzichte van de ontwikkeling en prestaties van leerlingen wanneer er sprake is van ouderbetrokkenheid, waarbij de betrokkenheid thuis het grootste effect heeft. De onderzoeksfunctie van het onderzoek is beschrijvend, er moet in kaart worden gebracht wat er nodig is om de schoolontwikkeling van de leerlingen te bevorderen door middel van ouderbetrokkenheid. Er is gebruik gemaakt van mixed methods onderzoek, het onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief. Er zijn interviews en schriftelijke vragenlijsten afgenomen bij medewerkers van de school. In het kwantitatieve deel van het onderzoek zijn er enquêtes afgenomen bij ouders van leerlingen uit de middenbouw. Deze meetinstrumenten zijn gekozen om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de ouderbetrokkenheid binnen de school. In de resultaten is te zien dat de medewerkers van de school op de hoogte zijn van het onderwerp ouderbetrokkenheid, maar dat niet alle ouders weten wat dit inhoudt. De opkomst bij bijeenkomsten binnen de school, zoals een informatieavond, is niet hoog. De taalbarrière en het niet inzien van het belang van zo’n avond worden als belangrijkste redenen gezien voor ouders om niet te komen volgens de directrice, de intern begeleider en twee leerkrachten. Zij zeggen dat dit invloed heeft op de schoolontwikkeling van de leerlingen. Ouders zeggen dat het opbouwen van een vertrouwensband en het uitspreken van verwachtingen naar elkaar kunnen bijdragen aan het bevorderen van ouderbetrokkenheid. De conclusie van het onderzoek is dat er meer openheid moet komen over het onderwerp ouderbetrokkenheid. Daarbij moet uitgelegd worden wat de invloed van ouderbetrokkenheid is op de schoolontwikkeling van het kind. Ouders moeten hulp kunnen vragen op school wanneer zij hier behoefte aan hebben.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Pedagogiek
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk