De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De behoefte aan micronutriënten bij kinderen gevoed met Totale Parenterale Voeding : Een evaluatie op het handelen van het TPV-team in het AMC

Rechten:

De behoefte aan micronutriënten bij kinderen gevoed met Totale Parenterale Voeding : Een evaluatie op het handelen van het TPV-team in het AMC

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond In het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam worden kinderen behandeld die langdurig afhankelijk zijn van totale parenterale voeding (TPV). Deze kinderen krijgen parenterale voeding in de thuissituatie toegediend. Dit onderzoek dient om te analyseren of het voorschrift en de evaluatie van de micronutriëntenstatus van deze kinderen adequaat is. Doel Het doel van dit onderzoek is het huidige handelen van het AMC, ten opzichte van micronutriënten in parenterale voeding (PV) bij kinderen, te evalueren. Streven van het TPV-team is de patiëntengroep optimaal te behandelen. Methode Er is op systematische wijze gekeken naar wetenschappelijke literatuur in verschillende databases, met betrekking tot micronutriënten in TPV bij kinderen. Vervolgens is er een retrospectief observationeel onderzoek uitgevoerd naar de micronutriëntenstatus van negentien kinderen gevoed met parenterale voeding. Resultaten Literatuurstudie: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van vitamines voor zuigelingen (0-1 jaar) gevoed met TPV is hoger dan voor zuigelingen zonder TPV, behalve voor vitamine D. Voor kinderen (1-18 jaar) gevoed met TPV is echter de behoefte aan vitamines alleen hoger voor de vitamines D, K en C in vergelijking met de kinderen zonder TPV. De behoefte aan spoorelementen voor zuigelingen en kinderen gevoed met TPV is een stuk lager dan voor zuigelingen en kinderen zonder TPV. Retrospectief observationeel onderzoek: Van de 69 kinderen die beschikbaar waren voor dit onderzoek, zijn er negentien kinderen (0-18 jaar) met (totale) parenterale voeding geïncludeerd, waarvan twaalf jongens en zeven meisjes. De inname van koper, mangaan en zink is bij alle kinderen boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volgens de ESPEN richtlijn). In 2013-2014 hadden alle negentien kinderen één of meerderde deficiënties van een bepaald micronutriënt: vit A (N=7), vit D (N=15), vit E (N=5) en ijzer (N=13). Hiervan werden drie kinderen gesuppleerd. Daarnaast werden er verhoogde serumwaarden gemeten van voornamelijk vit K (aPTT-waarde) (N=11) en zink (N=10). Conclusie De TPV-behandeling voor kinderen met betrekking tot micronutriënten in het AMC is een therapie die aandacht vereist. Geadviseerd wordt dat alle kinderen behandeld met TPV in het AMC, minimaal twee keer per jaar alle micronutriënten laten prikken. Bij het constateren van een deficiëntie of verhoogde serumwaarde dient de inname van de micronutriënten aangepast te worden (bijvoorbeeld suppletie). Deze micronutriënten dienen dan extra geëvalueerd te worden. Sommige vitamines, mineralen en/of spoorelementen behoeven meer aandacht en zullen vaker gecontroleerd moeten worden, uitgewerkt in de aanbeveling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk