De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gezonde sportkantine : Een onderzoek naar de behoefte aan gezonde voeding in de sportkantine in relatie tot het beeld van de beheerders

Rechten:

De gezonde sportkantine : Een onderzoek naar de behoefte aan gezonde voeding in de sportkantine in relatie tot het beeld van de beheerders

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: In Nederland doen circa 5,1 miljoen mensen wekelijks aan sport in verenigingsverband. Sporten zorgt voor lichaamsbeweging, ontspanning en is gezond. Sporten alleen is niet genoeg voor een gezonde levensstijl. Na afloop van het sporten wordt de kantine vaak bezocht om daar wat te eten of te drinken. Het huidige aanbod van eten en drinken in sportkantines is vaak geen gezonde voeding en draagt niet bij aan deze gezonde levensstijl. Als sportverenigingen ook gezonde voeding aanbieden in hun kantine, bieden ze mensen een alternatief en dragen ze bij aan een gezonde levensstijl. Doel: Het doel van dit onderzoek is te achterhalen of het beeld dat beheerders van sportkantines hebben naar de behoefte van leden aan gezonde voeding in de kantine, overeenkomt met de werkelijke wens vanuit de leden naar een gezonder voedselaanbod in de sportkantine. In aanvulling hierop de vraag wie het aanbod bepaalt en in hoeverre de wens vanuit de leden hierin wordt meegewogen. Methoden: In het kader van dit onderzoek heeft er een kwalitatief onderzoek plaatsgevonden onder in totaal acht voetbal- en tennisverenigingen in Amsterdam, stadsdeel Oost. Vier verenigingen zijn geselecteerd vanuit de aanmeldingen van ‘deelnemers aan het project’ de Gezonde Sportkantine. Vier verenigingen vormden een referentiegroep van verenigingen die niet betrokken zijn bij het project. De verhouding voetbal- tennisverenigingen is in beide groepen gelijk. Bij alle vereniging zijn diepte-interviews gehouden met de kantinebeheerders en per vereniging zijn minimaal vier actief sportende leden ondervraagd van 24 jaar of ouder. Resultaten: In totaal hebben acht verenigingen deelgenomen aan het onderzoek, zijn er acht kantinebeheerders ondervraagd en totaal 34 leden/sporters geïnterviewd. De beheerders geven aan dat leden behoefte hebben aan gezonde voeding in de sportkantine. Op de vraag of de beheerder denkt dat er behoefte is aan een gezond voedingsaanbod, gaven vijf van de acht beheerders aan dat dit speelt onder de eigen leden. Men zoekt naar mogelijkheden het assortiment gezonder te maken, maar men ziet ook de praktische bezwaren van meer vers in het assortiment. Deze bezwaren worden overigens ook genoemd door beheerders die reeds betrokken zijn bij het project de Gezonde Sportkantine. Een meerderheid van de leden geeft aan dat het huidige aanbod wat betreft gezonde voeding te beperkt is en dat uitbreiding gewenst is. Slecht 20% van de ondervraagden is tevreden met het huidige aanbod. De meerderheid van de sporters geeft aan behoefte te hebben aan meer gezonde voeding in de kantine. Er is geen verschil aangetroffen tussen tennissers en voetballers en daarbij maakt het niet uit of de respondenten afkomstig zijn van verenigingen die wel of niet meedoen aan het project de Gezonde Sportkantine. Conclusie: Beheerders zijn er zich wel degelijk van bewust dat er een behoefte is aan een gezond aanbod in de kantine. Uit dit onderzoek blijkt echter dat zij deze behoefte onderschatten en deze wens als een behoefte van beperkte omvang inschatten. Uit de interviews met de leden blijkt dat de behoefte aan gezonde voeding in de kantine breed gedragen wordt. Het besef dat deze behoefte speelt onder een groot deel van de leden en niet de mening is van een beperkte groep ontbreekt bij de beheerders.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk