De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport gezonde voeding en bewegen 'Ons Tweede Thuis'-lokatie De Turfsteker

Rechten:

Adviesrapport gezonde voeding en bewegen 'Ons Tweede Thuis'-lokatie De Turfsteker

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond! Overgewicht,!obesitas!en!ondergewicht!komt!veel!voor!bij!mensen!met!een! verstandelijke!beperking.!De!medewerkers!van!Ons!Tweede!Thuis!(OTT)!zien! dat!veel!van!hun!cliënten!gewichtsproblemen!hebben!en!hier!wil!OTT! verandering!in!brengen.! Doel! Het!doel!van!dit!onderzoek!was!om!de!knelpunten!te!achterhalen!die!zich! voordoen!op!het!gebied!van!voeding!en!bewegen!bij!de!cliënten!van!OTT!op! locatie!de!Turfsteker.!En!om!aan!de!hand!daarvan!de!begeleiders!te!voorzien!van! een!advies!over!hoe!ze!de!cliënten!een!evenwichtig!voedingsN!en!beweegpatroon! kunnen!aanbieden.! Methoden! Voor!dit!onderzoek!is!een!literatuurstudie!gedaan!naar!de!ziektebeelden!van!de! cliënten,!de!richtlijnen!op!het!gebied!van!voeding!en!bewegen!voor!de!cliënten,! het!sportaanbod!en!er!is!gezocht!naar!eerder!gedane!gezondheidsinterventies!bij! mensen!met!een!verstandelijke!beperking!om!zo!tot!een!goed!advies!te!komen.! Er!is!een!observatie!uitgevoerd!in!de!vorm!van!een!meeloopdag!en!er!zijn! interviews!afgenomen!bij!zowel!cliënten!als!begeleiders.!Het!doel!hiervan!was! om!kennis!te!maken!met!de!cliënten!en!een!beeld!te!krijgen!van!hoe!er!gewerkt! werd!en!wat!de!vaste!routines!zijn!binnen!de!Turfsteker.! Resultaten! Mensen!met!een!verstandelijke!beperking!hebben!verhoogde!kans!op!het! ontwikkelen!van!overgewicht,!obesitas!en!ondergewicht.!Dit!komt!door!factoren! als!overmatige!energieNinname,!onvoldoende!lichaamsbeweging,!medicatie!en! een!beperkt!intellectueel!vermogen.!Op!de!Turfsteker!had!50%!(n=9)van!de! cliënten!overgewicht!en!had!11%(n=2)obesitas;!geen!van!de!cliënten!had! ondergewicht.!De!begeleiders!bereiden!het!avondeten!voor!de!cliënten!en!eten! zelf!ook!mee.!Er!zijn!geen!specifieke!richtlijnen!op!het!gebied!van!voeding!en! bewegen!voor!mensen!met!een!verstandelijke!beperking,!daarom!gelden!de! Richtlijnen!Voedselkeuze,!Richtlijnen!Goede!Voeding,!de!NNGB!en!de!Fitnorm! voor!mensen!met!een!verstandelijke!beperking.!Uit!de!interviews!bleek!dat! energieNinname!doordeweeks!een!stuk!lager!was!dan!in!het!weekend.!De! groenteN!en!fruitconsumptie!voldeed!niet!aan!de!aanbeveling.!Van!de!overige! productgroepen!werd!vaak!niet!de!voorkeursvariant!gekozen.!De!kennis!van!de! begeleiders!op!het!gebied!van!voeding!en!bewegen!verschilde!sterk!van!elkaar.! Discussie!en!conclusie! Op!het!gebied!van!voeding!is!het!belangrijk!dat!de!cliënten!gestimuleerd!worden! te!eten!volgens!de!aanbevelingen.!Vooral!de!consumptie!van!groente!en!fruit! moet!gestimuleerd!worden.!Het!is!noodzakelijk!om!ook!de!ouders!van!de!cliënt! hierbij!te!betrekken,!zodat!er!ook!als!zij!bij!hun!ouders!verblijven!ook!op!de! voeding!gelet!kan!worden.!De!cliënten!zijn!weinig!lichamelijk!actief!en!als!gevolg! hiervan!is!hun!energiebehoefte!lager!dan!die!van!mensen!zonder!verstandelijke! beperking.!Cliënten!moeten!vanuit!de!begeleiding!gestimuleerd!worden!om!meer! te!gaan!bewegen.!Bij!het!uitvoeren!van!de!adviezen!op!het!gebied!van!voeding!en! bewegen!is!de!rol!van!de!begeleiding!essentieel.!Hierbij!is!het!van!belang!dat!de! begeleiding!één!duidelijke!visie!en!beleid!heeft,!zodat!de!afspraken!gemaakt!met! de!cliënten!ook!nageleefd!kunnen!worden.!Bij!cliënten!met!gewichtsproblemen!is!het!van!belang!dat!er!met!de!cliënt!duidelijke!afspraken!gemaakt!worden!over!voeding!en!bewegen.!!

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk