De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Welke methode(s) kan AFC Ajax gebruiken om het eetgedrag van de jeugdspelers te verbeteren door beïnvloeding van de ouders?

Rechten:

Welke methode(s) kan AFC Ajax gebruiken om het eetgedrag van de jeugdspelers te verbeteren door beïnvloeding van de ouders?

Rechten:

Samenvatting

Inleiding: Uit intern onderzoek van AFC Ajax is gebleken dat de voeding van veel onder- en middenbouwspelers (6-15 jaar) nog niet optimaal is. Een manier om de voedingsinname te beïnvloeden is het stimuleren van gedragsverandering bij de ouders. De voedselkeuze van deze spelers wordt namelijk nog (groten)deels door de ouders bepaald. Ajax heeft momenteel geen concreet beeld hoe zij de ouders passende informatie kunnen bieden, dat leidt tot gedragsverandering. Het is belangrijk te weten in welk gedragsstadium ouders zich bevinden, omdat de manier van voorlichten per gedragsstadium kan verschillen. De onderzoeksvraag luidt dan ook: In welk gedragsstadium van de Stages of Change met betrekking tot gezonde voeding en sportprestaties bevinden de ouders van spelers in de onder- en middenbouw (6-15 jaar) van AFC Ajax zich en welke methode(s) kan AFC Ajax gebruiken om de ouders in een volgend gedragsstadium te krijgen? Methoden: Er is een korte literatuurstudie uitgevoerd naar onder andere de voorbeeldfunctie van ouders, het Stages of Change Model en voorlichtingsmethodieken. Dertig respondenten zijn met behulp van twee aselecte steekproeven in SPSS getrokken voor zowel de onder- als middenbouw. Vervolgens zijn zij aan de hand van een grotendeels gesloten vragenlijst geïnterviewd. De antwoorden op de gesloten vragen zijn met behulp van SPSS in percentages omgezet en de open vragen zijn met behulp van WORD geanalyseerd. Hierna is bepaald in welke fase van het gedragsveranderingsmodel de Stages of Change de ouders van de onder- en middenbouwspelers zich bevinden met betrekking tot het verbeteren van hun eigen eetgedrag en het eetgedrag van hun zoon. Tot slot zijn methodieken per fase van de Stages of Change in kaart gebracht. Met de uitkomsten van de interviews en het literatuuronderzoek is er een adviesrapport opgesteld met concrete tips en praktische adviezen voor Ajax. Resultaten: De ouders van onderbouwspelers vallen grotendeels in de contemplatie- en actiefase. De ouders van middenbouwspelers bevinden zich voornamelijk in de preparatie- en actiefase. Vierenzestig procent van de respondenten heeft behoefte aan extra informatie omtrent gezonde (sport)voeding. Zij worden het liefst voorgelicht door middel van sociale media, een workshop sportvoeding, een receptenboek of een persoonlijk gesprek met een (sport)diëtist. Veel respondenten zijn geïnteresseerd in de voedingsbehoefte van hun zoon. Enkele respondenten hebben ook interesse in informatie omtrent voedselallergieën en verantwoord aankomen/afvallen. De respondenten vinden het belangrijk dat Ajax meewerkt bij het verbeteren van de voeding. Zij vinden dat Ajax meer moet toezien op wat de jongens eten bij de club. Conclusie: Ajax kan twee methodieken gebruiken om ouders in een volgende gedragsfase te krijgen. Dit zijn voorlichting op maat (tailoring) en de zelfregulatie methode. Bij ouders van onderbouwspelers moet het accent liggen op het vergroten van de kennis en bewustwording en bij ouders van de middenbouw meer op het stellen van doelen en het maken van concrete plannen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met persoonlijke determinanten zoals de attitude, sociale steun en zelfeffectiviteit. Trefwoorden: gedragsverandering, voorlichting, Stages of Change, vo

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk