De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wordt de diëtist daadwerkelijk bezocht na een verwijzing vanuit de GGD Hollands Midden?

Rechten:

Wordt de diëtist daadwerkelijk bezocht na een verwijzing vanuit de GGD Hollands Midden?

Rechten:

Samenvatting

AANLEIDING Er is gezondheidswinst te behalen bij vroege signalering van kinderen met een voedings-­‐ en/of gewichtsprobleem. Hierbij is het belangrijk dat deze kinderen worden verwezen naar een kinderarts/huisarts, diëtist of andere specialist. Op het moment dat een kind overgewicht, ondergewicht of een ander voedingsprobleem heeft (zoals een onvolwaardig eetpatroon of een allergie), verwijst de jeugdarts (of de verpleegkundige in overleg met de arts) van de GGD Hollands Midden, ouders door naar de diëtist. Dit gebeurt met regelmaat, echter worden van deze verwijzingen niet of nauwelijks terugrapportages geschreven naar de GGD HM. Hierdoor zijn er op dit moment weinig tot geen gegevens bekend over het verdere beloop van deze kinderen, waardoor niet bekend is of ze ook daadwerkelijk bij de diëtist terechtkomen. DOEL Om meer informatie over deze verwijzingen te genereren, wordt allereerst het huidige verwijstraject in kaart gebracht. Daarna wordt achterhaald wat ouders met de verwijzing voor hun kind doen, met als probleemstelling: in hoeverre wordt, na een verwijzing vanuit de GGD HM afdeling JGZ, de stap naar de diëtist daadwerkelijk genomen bij kinderen van 0-­‐19 jaar? DOELGROEP Het onderzoek omvat ouders van kinderen in de leeftijdscategorie 0-­‐19 jaar, die een verwijzing vanuit de GGD HM afdeling JGZ naar de diëtist hebben gekregen, woonachtig in de regio Hollands Midden. MATERIALEN EN METHODEN Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling, is gebruik gemaakt van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Allereerst is er een literatuurstudie uitgevoerd om achtergrondinformatie te verzamelen. Vervolgens zijn door middel van telefonische interviews, kwalitatieve en kwantitatieve gegevens verzameld. De verkregen informatie uit de interviews is digitaal verwerkt in Word, Excel en SPSS. RESULTATEN In het onderzoek zijn in totaal 46 ouders geïncludeerd van wie 25 ouders aangaven dat zij na een verwijzing vanuit de GGD HM wel de diëtist hebben bezocht met hun kind. 19 gaven aan dat ze de diëtist niet hebben bezocht. Bij de onderzoekgroepen die de diëtist niet hebben bezocht, zijn de voornaamste redenen: dat ouders het voedingsprobleem zelf opgelost hebben, dat de ouders of geen tijd hebben of dat ze hun zoon of dochter te jong vinden. De ouders van kinderen met een afbuigende gewichtscurve geven ook als reden dat ze het zelf hebben opgelost, zich geen zorgen maken of dat ze de verwijzing onduidelijk vonden. Bij kinderen met voornamelijk koemelkallergie, wordt met name de huisarts als oplossing gezien. DISCUSSIE Hoewel er veel informatie is verkregen vanuit de telefonische interviews, is desondanks significantie niet aan te tonen. De groepsomvang was hiervoor te klein waardoor er wel een verschil te zien is in absolute getallen, maar dit is niet aangetoond door statistische analyse. CONCLUSIE De voornaamste conclusie die uit het onderzoek getrokken kan worden, is dat iets meer dan de helft van de ouders die met hun kind zijn doorverwezen, wel de diëtist bezoeken en het eens is met de verwijzing naar de diëtist. TREFWOORDEN Kinderen, voeding, verwijzing, GGD HM, diëtist.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk