De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar het effect van fingerfood op het welzijn van dementerende senioren in een zorginstelling

Rechten:

Onderzoek naar het effect van fingerfood op het welzijn van dementerende senioren in een zorginstelling

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om het effect van fingerfood bij dementerende senioren te onderzoeken, en het in kaart brengen van de mogelijke positieve bijdrage van fingerfood. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij zes bewoners van afdeling Eikenhof, locatie Molentocht te Purmerend. Probleemstelling Onderstaande probleemstelling is opgesteld naar aanleiding van de vraag van de opdrachtgever: ‘Heeft fingerfood een positief effect op de voedingsinname (kilocalorieën en eiwit), het zelfstandig eten en het genieten van de maaltijd ten opzichte van de standaard warme maaltijd bij tien dementerende personen op afdeling Eikenhof van de Molentocht?’ Methode Er is gedurende veertien dagen een pilot uitgevoerd waarin observaties plaatsvonden van zowel de standaard warme maaltijden als de fingerfood maaltijden. Voorafgaand is er literatuur gezocht ter voorbereiding en onderbouwing van het onderzoek. Er is kwalitatief onderzoek toegepast, dit schetst een nauwkeurig beeld van de gedragingen van de doelgroep. De voedingsinname (kilocalorieën en eiwit), zijn berekend en kwantitatief verwerkt in grafieken en tabellen. Resultaten Uit het onderzoek zijn onderstaande resultaten gekomen: - Kilocalorie-inname: bij alle deelnemers ligt de gemiddelde kilocalorie-inname tijdens de fingerfood maaltijden lager dan de gemiddelde kilocalorie-inname bij de standaard warme maaltijden. Het maximale verschil tussen de standaard warme maaltijden en de fingerfood maaltijden is 165 kilocalorieën. - Eiwitinname: bij 3 van de 6 deelnemers ligt de gemiddelde eiwitinname van de fingerfood maaltijden lager in vergelijking met de standaard warme maaltijden. Bij 1 van de 6 deelnemers werd de eiwitinname verhoogd en bij 2 van de 6 deelnemers bleef de eiwitinname gelijk. Bij alle deelnemers was het verschil van inname niet groter dan 3 gram. - Zelfstandigheid: bij de fingerfood maaltijden werd bij 4 van de 6 deelnemers een toename in de zelfstandigheid gezien. Er moest bij 5 van de 6 deelnemers maximaal twee keer hulp geboden worden tijdens de fingerfood maaltijden. Eén deelnemer heeft zowel bij de standaard warme maaltijden als bij de fingerfood maaltijden altijd volledig zelfstandig gegeten. - Genot: de gemiddelde cijfers voor de fingerfood maaltijden liggen bij 4 van de 6 deelnemers met minimaal één cijfer hoger in vergelijking tot de standaard warme maaltijden. Bij 2 van de 6 deelnemers is het cijfer gelijk gebleven. Discussie Op basis van dit onderzoek is fingerfood niet aan te bevelen. Voorafgaand aan het onderzoek werd er een toename verwacht in de kilocalorie- en eiwitinname, de zelfstandigheid en genot. Sterke punten van het onderzoek zijn het gebruik van observaties en het weglaten van een controlegroep. Zwakke punten zijn de verkorte onderzoeksperiode en het gebruik van een kleine onderzoeksgroep. Conclusie Bij de fingerfood maaltijden werd alleen een toename gezien van de zelfstandigheid en het genot. Bij de kilocalorie-inname werd een negatief effect gezien en bij de eiwitinname werd geen effect gezien. Er is verder onderzoek nodig bij een grotere onderzoeksgroep om harde conclusies te kunnen trekken over het effect van fingerfood. Trefwoorden: fingerfood, voeding, dementie, senioren, zorginstellingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk