De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verband tussen het hebben van een verwijzing en het succesvol afronden van een diëtistische behandeling.

Rechten:

Het verband tussen het hebben van een verwijzing en het succesvol afronden van een diëtistische behandeling.

Rechten:

Samenvatting

Doel: Het doel van dit onderzoek is om een antwoord te vinden op de vraag of het hebben van een verwijzing invloed heeft op het succes van een diëtistische behandeling bij volwassen cliënten met overgewicht, diabetes mellitus type 2, hypercholesterolemie, ondervoeding of hypertensie. Achtergrond: Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de verschillen tussen cliënten die met een verwijzing naar de diëtist gaan en cliënten die op eigen initiatief bij de diëtist komen. Een onderzoek uit 2011 toont aan dat cliënten die voor de invoering van directe toegankelijkheid diëtetiek op eigen initiatief bij de diëtist komen vaker de gestelde doelen behalen. Sindsdien zijn de verschillen tussen cliënten met- en zonder verwijsbrief niet meer direct onderzocht. Methode: Dit afstudeeronderzoek is gebaseerd op de gegevens verzameld in het project DIEET: Diëtetiek: effectief en toekomstbestendig. De gebruikte gegevens zijn verzameld door middel van observaties door getrainde studenten bij diëtistische consulten door heel Nederland. De diëtisten hebben gegevens zoals gewicht, medicijngebruik en de verwijsmethode van de cliënten verstrekt op baseline en na zes, negen en twaalf maanden. De effectiviteit van de behandeling is bepaald op basis van vooropgezette criteria. Vervolgens is gezocht naar eventuele verschillen tussen de groep cliënten die op eigen initiatief bij de diëtist kwamen, en de cliënten die verwezen zijn. Resultaten: Uit de resultaten is gebleken dat er geen significante verschillen zijn in de effectiviteit van de behandeling tussen de groep cliënten die verwezen zijn en de cliënten die op eigen initiatief bij de diëtist kwamen. Ook tussen de verschillende ziektebeelden en de effectiviteit van de behandeling zijn geen significante verbanden gevonden. Wel blijkt dat van de personen die op eigen initiatief komen, 88% voor primaire diagnose overgewicht komt. Dit staat tegenover 40% bij de verwezen groep cliënten. Ook blijken cliënten die verwezen worden via huisarts of praktijkondersteuner significant vaker een vervolgafspraak te maken dan de andere cliënten. Conclusie: Dit onderzoek wijst uit dat er geen significante verschillen zijn op het gebied van effectiviteit tussen de onderzochte groepen. Wel blijkt dat cliënten op eigen initiatief grotendeels voor hulp bij overgewicht naar de diëtist komen. Ook maken cliënten die door huisarts of praktijkondersteuner verwezen worden vaker een vervolgafspraak.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk