De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Heeft de eiwitinname effect op de ligduur? : Een systematisch literatuuronderzoek en data-analyse over de relatie tussen de eiwitinname en de ligduur bij volwassen ziekenhuispatiënten.

Rechten:

Heeft de eiwitinname effect op de ligduur? : Een systematisch literatuuronderzoek en data-analyse over de relatie tussen de eiwitinname en de ligduur bij volwassen ziekenhuispatiënten.

Rechten:

Samenvatting

Doel: Het doel van deze afstudeeropdracht is het onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de eiwitinname in g/kg lichaamsgewicht en de ligduur in dagen bij volwassen ziekenhuispatiënten. Methoden: Voor het systematisch literatuuronderzoek is gezocht naar wetenschappelijke artikelen die de relatie tussen de inname van eiwit en essentiële aminozuren en de ligduur bestudeerd hebben bij volwassen ziekenhuispatiënten. Er is gebruik gemaakt van de MEDLINE database en gezocht naar artikelen uit de jaren 1946 t/m 2014. Daarnaast is er een data-analyse uitgevoerd aan de hand van 1047 ondervoedde patiënten (SNAQ >3) uit het Franciscus Ziekenhuis en het VU Medisch Centrum (VUMC). Voldoende eiwit- en energie inname werd respectievelijk gedefinieerd als 1,2 g/kg lichaamsgewicht en 90-110% van de behoefte gebaseerd op de geschatte ruststofwisseling van Harris & Benedict + 30%. Met behulp van een multivariabele logistische regressie analyse is er gekeken of de onafhankelijke variabele eiwitinname effect had op de afhankelijke variabele ligduur. Er is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en BMI. De resultaten werden apart gepresenteerd per ziekenhuis en hoeveelheid energie inname (<90%, 90-110%, >110% van de behoefte). Resultaten: Van totaal 172 samenvattingen, zijn 38 artikelen gekwalificeerd als potentieel relevant. Aan de hand van onze inclusie- en exclusiecriteria en vraagstelling zijn er 9 studies geschikt bevonden (6 gerandomiseerde onderzoeken met controle groep (1 dubbel blind en 1 enkelblind), 2 retrospectieve onderzoeken en 1 systematisch review met een meta analyse). 5 studies laten geen significant verschil zien in ligduur tussen de interventie en controle groep, 3 studies geven aan dat de interventie groep een significant kortere ligduur heeft en 1 studie geeft aan dat de interventie groep een significant langere ligduur heeft. 8 van de 9 studies onderzoeken het effect van eiwit- én energie inname op de ligduur. Bij 6.1% van de patiënten uit het Franciscus Ziekenhuis en VUMC was de eiwit- en energie inname voldoende. Een energie inname van <90% met een voldoende eiwitinname werd in beide ziekenhuizen geassocieerd met een grotere kans op een lange ligduur (>10 dagen) ((Franciscus: OR=2.25; 95%CI=0.25 – 22.42)(VUMC: 3.72; 0.41 – 34.25)). Een energie inname van 90-110% met een voldoende eiwitinname werd in beide ziekenhuizen geassocieerd met een kleinere kans op een lange ligduur (>10 dagen) ((Franciscus: 0.82; 0.30 – 0.77)(VUMC: 0.87; 0.33 – 2.29)). Een energie inname van >110% met een voldoende eiwitinname werd in het VUMC geassocieerd met een grotere kans op een lange ligduur (>10 dagen) (1.42; 0.48 – 4.20). In het Franciscus Ziekenhuis werd dit daarentegen geassocieerd met een kleinere kans (0.74; 0.37 – 1.49). De resultaten zijn statistisch niet significant bewezen. Conclusie: Er is onvoldoende bewijs of de eiwitinname in het literatuuronderzoek effect heeft gehad op de ligduur. De gegevens van de 2 ziekenhuizen laten zien dat voldoende eiwitinname, onafhankelijk van de energie inname, waarschijnlijk geen verband heeft met de ligduur. Uit de data-analyse blijkt dat de energie inname een belangrijke factor is als er wordt gekeken naar de ligduur. Het verband tussen eiwitinname en ligduur moet verder onderzocht worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk