De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Van vragen wordt men wijs' : De methodologie achter vragenlijstonderzoek naar voedings- en beweeggedrag van kinderen (2-3 jaar) in Amsterdam Nieuw-West.

Rechten:

'Van vragen wordt men wijs' : De methodologie achter vragenlijstonderzoek naar voedings- en beweeggedrag van kinderen (2-3 jaar) in Amsterdam Nieuw-West.

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond Kinderen die naar een kinderdagverblijf of voorschool gaan hebben een verhoogd risico op overgewicht door ongunstige opvoedpraktijken op het gebied van voeding en bewegen. Dit bleek uit de KOALA-studie, een grootschalig onderzoek onder jonge kinderen in Nederland. Impuls Kinderopvang in Amsterdam Nieuw-West liet nagaan welke methode geschikt is om op voorscholen en kinderdagverblijven het voedings- en beweeggedrag van kinderen te onderzoeken. Dit gedrag van kinderen wordt echter in grote mate bepaald door de opvoedpraktijken van de ouders thuis en de pedagogisch medewerkers op het kinderdagverblijf of de voorschool. Omdat het gedrag van de kinderen beïnvloedt wordt door ouders en pedagogisch medewerkers, diende de onderzoeksmethode ook deze opvoedpraktijken na te gaan. Doel Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een meetinstrument voor vragenlijstonderzoek. Hiermee kan in de toekomst het eet- en beweeggedrag in kaart worden gebracht van kinderen in de leeftijdscategorie twee tot drie jaar. Daarnaast moet het onderzoek inzicht geven in de rol van de ouders van deze kinderen en de pedagogisch medewerkers Impuls Kinderopvang in Amsterdam Nieuw-West. Methode Allereerst werd er een literatuurstudie gedaan naar vragenlijstonderzoek over voeding en beweging onder grote groepen kinderen en hun opvoeders. Vervolgens is er gezocht naar eerder ontwikkelde vragenlijsten, gericht op ouderschapspraktijken op het gebied van voeding en beweging. Van deze vragenlijsten werd onderzocht of de validiteit en betrouwbaarheid was getest en of de gegevens daarvan beschikbaar waren. Indien dit het geval was zijn vragen of vraagclusters geselecteerd die overeen kwamen met de doelstelling van dit onderzoek. Deze vragen of vraagclusters werden gebruikt om een nieuwe vragenlijst te ontwikkelen, afgestemd op de doelgroep. Ook werd een nieuw voorgestructureerd eetdagboekje ontwikkeld om de voeding van de kinderen te registeren. Zowel de vragenlijsten als het eetdagboekje zijn met behulp van een pilot gecontroleerd. De vragenlijsten en het eetdagboekje zijn aan de hand van de resultaten uit de pilot opnieuw geanalyseerd en aangepast. Resultaten De vragenlijsten en het eetdagboekje werden getest op een locatie van Impuls die representatief is voor Amsterdam Nieuw-West. In totaal scoorden er drie vragen slecht op de vooraf vastgestelde aandachtspunten. Ook kwam uit de analyse van het eetdagboekje naar voren dat de productspecificatie vaak onvoldoende was en dat de verstrekkingseenheid ontbrak. Daarom werden de vragenlijsten en het eetdagboekje aan de hand van de pilotanalyse herzien. Er werden een aankondigingsbrief en een poster ontwikkeld voor het onderzoek en er werden adviezen opgesteld voor het verhogen van de respons. Het resultaat is een meetinstrument voor onderzoek naar de voeding en beweging van kinderen van twee tot drie jaar, hun ouders en de pedagogisch medewerkers bij Impuls Kinderopvang.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk