De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van cross-sex hormoonbehandeling op de ruststofwisseling, lichaamssamenstelling en eetgewoonten van transgenders (18+)

Rechten:

Het effect van cross-sex hormoonbehandeling op de ruststofwisseling, lichaamssamenstelling en eetgewoonten van transgenders (18+)

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: Bij genderdysforie is er sprake van onbehagen over het biologische geslacht. Indien een persoon met genderdysforie kiest voor een geslachtsaanpassende behandeling, wordt gestart met cross-sex hormonen welke zorgen voor geslachtskenmerken van het gewenste geslacht. Onder invloed van cross-sex hormonen blijkt dat zowel man-naar-vrouw transgenders (Male to Female, MtF) als vrouw-naar-man transgenders (Female to Male, FtM) aankomen in lichaamsgewicht. Echter is onbekend of dit veroorzaakt wordt door een verandering in ruststofwisseling, door een toename in energie-inname of door andere redenen. Er is nog geen onderzoek gedaan naar het effect van cross-sex hormonen op de ruststofwisseling. Wel is bekend dat cross-sex hormoonbehandeling verandering in lichaamssamenstelling veroorzaakt en wordt verondersteld dat de vetvrije massa een grote bijdrage levert aan de ruststofwisseling. Over energie-inname, smaak- en voedselvoorkeuren bij transgenders is nog weinig bekend. Doel: Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in het effect van 3 maanden cross-sex hormoonbehandeling op de ruststofwisseling, lichaamssamenstelling, eetlust, energie-inname, smaak- en voedselvoorkeuren bij transgenders vanaf 18 jaar. Methoden: Data zijn verzameld in het Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc) te Amsterdam. 14 transgenders (7 MtF en 7 FtM transgenders) vanaf 18 jaar werden geïncludeerd voor dit onderzoek. Bij alle deelnemers werd voorafgaand en na 3 maanden cross-sex hormoonbehandeling de ruststofwisseling (indirecte calorimetrie), de lichaamssamenstelling (Bio-elektrische Impedantie Analyse), lichaamsgewicht, Body Mass Index, middel-heup omtrek, energie-inname (3 daags voedingsdagboek), eetlust (cijferschaal), smaak- en voedselvoorkeuren (vragenlijst) gemeten. Om verschillen tussen de groepen (MtF en FtM) te toetsen op significantie (p ≤0,05), werd gebruik gemaakt van een independent samples t-test en van een Mann- Whitney U test. Na 3 maanden werden veranderingen per groep getoetst door middel van een paired samples t-test en van een Wilcoxon signed ranks test. Bij het literatuuronderzoek werden artikelen gebruikt met een Impact Factor van 1,5 of hoger en een level of evidence van A1 of A2 niveau (B en/of C niveau bij onvoldoende beschikbare literatuur). Resultaten: Na 3 maanden cross-sex hormoonbehandeling was er een borderline significante daling in ruststofwisseling bij MtF transgenders zichtbaar (p=0,075). Bij FtM transgenders werd er geen verandering in ruststofwisseling gemeten (p=0,686). Beide groepen lieten geen significant verschil in lichaamsgewicht, BMI en middel-heup ratio zien. Vetmassa nam significant toe (p=0,046) bij MtF, bij FtM bleef de vetmassa na 3 maanden onveranderd. MtF toonden een significante (p=0,046) daling in vetvrije massa aan. Daarentegen was er een borderline significante stijging in vetvrije massa bij FtM zichtbaar (p=0,080). Tussen een verandering in vetvrije massa en een verandering in ruststofwisseling, was in beide groepen geen significant verband waarneembaar. De energie-inname nam alleen bij FtM significant (p=0,046) toe. In eetlust, smaak- en voedselvoorkeuren was bij beide groepen geen significante verandering zichtbaar na 3 maanden. Conclusie: 3 maanden cross-sex hormoonbehandeling heeft geen significant effect op de ruststofwisseling van zowel MtF- als FtM transgenders. Vetmassa en vetvrije massa veranderen significant bij MtF. Eetlust verandert niet bij beide groepen, echter energie-inname neemt significant toe bij FtM. In smaak- en voedselvoorkeuren treedt eveneens bij beide groepen geen verandering op.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk