De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar succesfactoren voor een groepscursus gedragsverandering en afvallen voor volwassenen

Rechten:

Onderzoek naar succesfactoren voor een groepscursus gedragsverandering en afvallen voor volwassenen

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: In de laatste 30 jaar is het percentage overgewicht in Nederland van 27% naar 48,3% gestegen. Het aantal mensen met ernstig overgewicht is in dezelfde periode van 4% naar 12,7% gestegen. Overgewicht kan leiden tot verschillende chronische aandoeningen. Om de toename van overgewicht te verminderen is het belangrijk om de leefstijl en het gedrag te veranderen. Dit kan gerealiseerd worden door gedragsveranderingstechnieken waarbij men leert een nieuwe levensstijl te ontwikkelen en het nieuwe gedrag vol te houden. Dit houdt in betere voeding, voldoende beweging en (eventueel) het leren op een andere manier om te gaan met emoties en moeilijke situaties, zodat er geen emotie-eten hoeft plaats te vinden. Uit onderzoek is gebleken dat een energiebeperkt dieet in combinatie met cognitieve gedragstherapie zorgt voor een groter gewichtsverlies en het behoud ervan op langere termijn. Het doel van deze studie is een cursus met betrekking tot gedragsverandering te ontwikkelen op basis van de succesfactoren uit de literatuur en deze als pilotonderzoek uit te testen. Methoden: Het onderzoek is gebaseerd op meerdere methoden. Het grootste gedeelte bestond uit literatuuronderzoek. Vervolgens is een cursus ontwikkeld en een pilotonderzoek naar de effectiviteit en de klanttevredenheid uitgevoerd. Het doel van het literatuuronderzoek was het bundelen van de succesfactoren van groepsbehandeling gericht op gedragsverandering voor mensen met overgewicht. Aan de hand van de succesfactoren werd een 6-weekse cursus opgesteld. Het doel van de cursus was het uittesten van een zelfontwikkelde cursus bij de doelgroep. De groep bestond uit 11 deelnemers (9 vrouwen en 2 mannen) van 34 tot 65 jaar met een BMI tussen 27 en 41 kg/m2. Met behulp van een geijkte weegschaal, een meetlint en de Quadscan zijn vooraf en na afloop van de cursus de lichamelijke variabelen gemeten, namelijk lengte, gewicht, BMI, buikomtrek en vetpercentage. Ook is gebruik gemaakt van de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag om het type eter (emotioneel, extern en lijngericht) vast te stellen. De gepaarde t-toets is gebruikt om de begin (week 0)- en eindmeting (week 6) te vergelijken. De resultaten zijn berekend met het programma SPSS 22. Resultaten: Uit de literatuur zijn meerdere succesfactoren om gewichtsreductie te bewerkstelligen naar voren gekomen. Een 1-jarige behandeling van een energiebeperkt dieet in combinatie met cognitieve gedragstherapie leidt tot een betere dieettrouw, meer gewichtsreductie en beter gewichtsbehoud. Daarnaast is het belangrijk om 2-3 keer per week tenminste 20-30 minuten te sporten. Een follow-up periode van continue of langdurige begeleiding gericht op gewichtsbehoud zorgt voor de beste langetermijneffecten. Na de zelfontwikkelde cursus gebaseerd op gezonde voeding in combinatie met cognitieve gedragstherapie zijn significante verschillen gevonden met betrekking tot de reductie van het gewicht (p=0,001), daling van de BMI (p=≤0,001), verlaging van het vetpercentage (p=≤0,001) en vermindering van de buikomtrek (p=0,034). Daarnaast is de mate van emotie- (p=0,009) en extern (p=0,001) eten significant afgenomen. Het type lijngericht (p=0,003) eten is significant toegenomen. De deelnemers van de cursus vonden de cursus leuk, leerzaam en informatief. Het boek “Beck’s dieetoplossing” werd als nuttig ervaren en de combinatie met de cursus was goed. De deelnemers zouden ter verbetering van de cursus meer bijeenkomsten willen, maar wel met dezelfde frequentie en tijdsduur. Conclusie: Op basis van het literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat cognitieve gedragstherapie in combinatie met een groepscursus gericht op afvallen kan leiden tot betere resultaten dan enkel een energiebeperkt dieet. Uit het pilotonderzoek is gebleken dat na 6 weken cursus en het toepassen van cognitieve gedragstherapie een reductie van de BMI, het gewicht, het vetpercentage en de buikomtrek van de deelnemers is opgetreden. Ook het emotie- en extern eten is significant afgenomen. De mate van lijngericht eten is significant toegenomen. Deze toename is gering en een logisch gevolg van meer aandacht voor gezonde voeding. Uit de klanttevredenheid is gebleken dat de deelnemers de cursus leuk en informatief vonden. Verder blijkt dat het aantal bijeenkomsten en de frequentie van de opdrachten nog verbeterd zouden kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk