De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Warm hart : een voedingsinterventie gericht op algemene gezondheid, inzetbaarheid en herstel bij incidentbestrijders

Rechten:

Warm hart : een voedingsinterventie gericht op algemene gezondheid, inzetbaarheid en herstel bij incidentbestrijders

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: Fysiek gezien is brandweerwerk een van de zwaarste beroepen. Uit eerder onderzoek bij de Amerikaanse brandweer is gebleken dat brandweerwerk mogelijk het risico op hart- en vaatziekten kan verhogen door verschillende factoren: onregelmatige werktijden, blootstelling aan rook/hitte en slaapdeprivatie. De Nederlandse Brandweer kent sinds 2015 het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO). Deze keuring geeft inzicht in de werklast van een incidentbestrijder door zowel geestelijke als fysieke testen. De incidentbestrijders weten echter niet goed hoe een optimale gezondheid kan worden behaald om te slagen voor de keuring. Binnen Brandweer Nederland is nog niet eerder een interventie met voeding als focuspunt opgezet en geëvalueerd. Doel: Het doel was de voedingsinterventie „Warm hart‟ ontwikkelen, die leidt tot een verbetering van de algemene gezondheid, inzetbaarheid en herstel rondom een kortdurende inzet (duur <20 minuten) bij de incidentbestrijders van Veiligheidsregio Utrecht Brandweer. Indien deze voedingsinterventie succesvol is, wordt deze mogelijk uitgerold binnen Brandweer Nederland. Methoden: Het gecontroleerde interventieonderzoek bevatte twee onderzoeksgroepen. De interventiegroep is twee keer gemeten en volgde een maand lang de interventie. De controlegroep is alleen twee keer gemeten. De gemeten variabelen zijn algemene gezondheid, inzetbaarheid en herstel. De baselinemeting en eindmeting zijn gedaan met gevalideerde vragenlijsten gebaseerd op de PAR-Q voor het meten van algemene gezondheid, de PPMO-signaalvragenlijsten voor het meten van de inzetbaarheid en de FNV Sneltest Werkdruk voor het meten van herstel. Daarnaast zijn de kenmerken van de onderzoekspopulatie gewicht, lengte en eetgewoonten gemeten. De voedingsinterventie is ontwikkeld met behulp van Intervention Mapping, een stappenplan om de basis te ontwikkelen en om het proces en de effecten te evalueren. De interventie en de vooropgestelde veranderingsdoelen zijn geëvalueerd. De veranderingsdoelen zijn gevormd door de knelpunten uit de eetdagboeken. Resultaten: In de analyse zijn 48 incidentbestrijders meegenomen. Deze bestonden uit beroeps, semi-beroeps en vrijwillige brandweer. De verschillende types incidentbestrijders waren gelijk voor de interventiegroep en de controlegroep (p=0,873). Er was geen significant verschil (p=0,137) tussen het gemiddelde percentage overgewicht in de controlegroep (78%) en de interventiegroep (70%). De gemiddelde voedingswaarde inname is vergeleken met de Richtlijnen Goede Voeding. De inname van de incidentbestrijders komt op verschillende waarde overeen met de Richtlijnen Goede Voeding. Er is geen verschil gevonden in algemene gezondheid, inzetbaarheid en herstel tussen de interventiegroep en de controlegroep. Een kwart van de incidentbestrijders zei daarentegen zijn voedingsgedrag te hebben veranderd aan de hand van de veranderingsdoelen. Conclusie: Er zijn geen significante verschillen gevonden in verandering van algemene gezondheid, inzetbaarheid en herstel na de interventie bij de interventiegroep en controlegroep. Echter, zei een kwart van de incidentbestrijders in de interventiegroep zijn gedrag te hebben veranderd, maar dat vertaalde zich niet door in de uitkomst van de drie variabelen. Aanbevelingen: Om effect te vinden van de voedingsinterventie „Warm hart‟ op de variabelen algemene gezondheid, inzetbaarheid en herstel, zouden er verschillende aanpassingen moeten worden gedaan. De interventieperiode moet langer, intensiever en persoonlijker worden. Daarnaast zal bij de eindmeting ook een eetdagboek moeten worden afgenomen ter controle en kan een follow followup na zes maanden uitkomst bieden voor een hogere kans van slagen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk