De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerwerkstuk: Een onderzoek naar de invoering van het ondernemend onderwijs ter bevordering van zelfsturing bij de studenten.

Rechten:

Afstudeerwerkstuk: Een onderzoek naar de invoering van het ondernemend onderwijs ter bevordering van zelfsturing bij de studenten.

Rechten:

Samenvatting

De opdrachtgevers van dit bachelor Pedagogiek onderzoek zijn de afdelingsmanager en de zorgcoördinator van de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) opleidingen van het MBO College Zuidoost, te Amsterdam. De aanleiding voor dit onderzoek was de invoering van de Zuidoost Plus Modules in het curriculum van de student. De hoofdvraag luidde: Wat zijn de ervaringen en behoeften van eerstejaars niveau vier ICT -studenten van het MBO College Zuidoost met de Zuidoost Plus Modules en in het kader van de ontwikkeling van zelfsturing? Uit de literatuur blijkt dat de mens een opmerkelijk vermogen heeft om zich gedurende zijn hele leven te blijven ontwikkelen. Voorts blijkt het uit het literatuuronderzoek dat meer zelfsturing, innovatief vermogen, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht een noodzaak zijn aan het worden in moderne organisaties. De ondernemende vaardigheden die studenten op school leren zijn belangrijk voor de economische ontwikkeling. Studenten zijn op die manier beter voorbereid op de toekomstige arbeidsmarkt en kunnen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Tot slot laat uitgebreid literatuuronderzoek zien dat de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden een positief effect kan hebben op de zelfsturing. Zelfsturing heeft betrekking op ons eigen kennis en vaardigheden. De opzet van dit kwantitatief, beschrijvend onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de ervaringen en behoeftes van studenten met betrekking tot de Zuidoost Plus Modules en in het kader van de ontwikkeling van de zelfsturing. 72 aselect geworven studenten, hebben een gestructureerde vragenlijst ingevuld. Vervolgens is deze kwantitatieve informatie verwerkt in het programma Excel en inzichtelijk gemaakt door middel van tabellen en cirkeldiagrammen. Uit de resultaten van het veldonderzoek blijkt dat bijna de helft van de studenten informatie, inhoud en vorm van de workshops onvoldoende vond. Vervolgens gaf ruim de helft van de studenten aan de workshops zowel niet leuk als niet interessant te hebben gevonden. Tot slot was minder dan de helft van de studenten op de hoogte van de achterliggende gedachte van de Zuidoost Plus Modules. Slotconclusie van dit onderzoek is dat de zorgen over betrokkenheid van de studenten met betrekking tot Zuidoost Plus Modules terecht zijn. De studenten zijn ontevreden over de organisatie van de Zuidoost Plus Modules en over de workshops. Daarnaast zijn veel geënquêteerden van mening dat de Zuidoost Plus Modules nog onvoldoende zijn toegesneden op de sterk gegroeide behoefte aan zelfwaardering en zelfontplooiing. Voorts is gebleken dat het bevorderen van zelfsturing een bescheiden rol in het proces speelt. Het bovenstaande zou al met al pleiten voor een brede herziening van de Zuidoost Plus Modules. Aan de hand van de resultaten en conclusies van dit onderzoek en op verzoek van de opdrachtgever is voor zowel de studenten als voor het management een beroepsproduct samengesteld (voor de omschrijving van het product zie paragraaf 5.2).

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingPedagogiek (Deeltijd)
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk