De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De relatie tussen sportparticipatie en BMI bij prepubers

Rechten:

De relatie tussen sportparticipatie en BMI bij prepubers

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was te ontdekken of er een associatie is in BMI categorie en sportparticipatie bij Amsterdamse basisschoolleerlingen tussen de 9 en de 12 jaar oud. Dit onderzoek was een cross-sectioneel onderzoek en viel onder het grootschalige project: Meten van motoriek. De participanten waren afkomstig van 7 verschillende scholen die qua sociaaleconomische status vergelijkbaar waren. De kinderen hun lengte, gewicht en sportparticipatie zijn de gebruikte variabele. De sportparticipatie is afgenomen middels een sportparticipatielijst (Bijlage 2). Aan de hand van lengte en gewicht is er bepaald of de kinderen overgewicht hadden. De kinderen werden gerekend als sporter wanneer ze lid waren van een sportvereniging. Een voorwaarde was dat de betreffende sport een MET-waarde had van minimaal 4,5. Uit de resultaten is gebleken dat er een significante associatie is in BMI categorie en sportparticipatie bij zowel prepubers van 9 tot 12 jaar (chikwadraat toets, n=447, p=0,000) als bij schoolkinderen van 6 tot 9 jaar (chikwadraat toets, n=602, p=0,003). De uitkomsten van de associatiematen van de prepubers zijn als volgt. RR = Sporten reduceert de kans op overgewicht met een factor 0,58. RRR = Door te sporten daalt het overgewichtrisico met 42%. ARR = Door 100 kinderen te laten sporten worden er 28,4 behoed voor overgewicht. NNT = Om 1 overgewichtgeval te voorkomen moeten er 3,5 kinderen sporten. Er kan geconcludeerd worden dat er een associatie is in BMI categorie en sportparticipatie bij Amsterdamse basisschoolleerlingen tussen de 6 en de 12 jaar oud. De belangrijkste suggestie die aan de hand van deze resultaten gegeven kan worden is dat het van groot belang is om de sportparticipatie van basisschoolleerlingen te stimuleren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk