De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het NOS Achtuurjournaal op de weegschaal

Rechten:

Het NOS Achtuurjournaal op de weegschaal

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In dit onderzoek is de evenwichtigheid van het NOS Achtuurjournaal over de Gaza-oorlog onderzocht. Tijdens deze gevechtsronde was er in Nederland een discussie over de rol van de Nederlandse media: volgens sommigen zouden zij eenzijdig berichten in het voordeel van Israël of de Palestijnen. Ook de NOS kreeg veel kritiek tijdens bijvoorbeeld de pro-Gaza betogingen in de grote steden. Was deze kritiek terecht? Daarom luidt mijn probleemstelling: In hoeverre heeft het NOS Achtuurjournaal haar eigen doelstelling, gebaseerd op de journalistieke code van de NOS om ‘evenwichtig’ te berichten, waargemaakt als het gaat om de berichtgeving over de Gaza-oorlog van 8 juli 2014 tot en met 27 augustus 2014? Definitie evenwichtige berichtgeving Allereerst is er gekeken naar de betekenis van de term ‘evenwichtige berichtgeving’. De definitie van Jörgen Westerståhl en Jacqueline de Bruijn zijn leidend in deze scriptie. Volgens Westerståhl moet ‘het nieuws op het vlak van kwantiteit en kwaliteit gelijkmatig naar voren komen. Dat wil zeggen dat de verschillende standpunten evenwichtig naar voren moeten worden gebracht (Huypens, 2010, p. 34). De Bruijn stelt dat evenwichtige berichtgeving over een conflict betekent dat je beide partijen aan het woord laat en twee kanten van het verhaal serieus neemt (De Bruijn, 2002). In het interview met Lucas Waagmeester vertelt de correspondent wat dit voor hem in de praktijk betekent: “je moet beide partijen langs dezelfde meetlat leggen (…) Vervolgens zorg je ervoor dat wat je hebt ondervonden, je in evenwichtige taal overbrengt”. Kwantiteit Opvallend is dat de Palestijnen de meeste aandacht krijgen in het NOS Achtuurjournaal. Zo wordt er meer tijd aan ze besteed en zijn Palestijnen vaker aan het woord. Dick Jansen geeft hiervoor een reden: “Het oorlogstoneel was in Gaza. Daar vielen de meeste slachtoffers”. Het (menselijke) drama speelde zich af in Gaza. Om die reden lag het gewicht van de van de verslaggeving van het NOS Achtuurjournaal in Gaza. Op het vlak van kwantiteit komen de hoofdactoren niet gelijkmatig naar voren: er wordt meer aandacht besteed aan de Palestijnen. Kwaliteit Op het vlak van kwaliteit liggen de verhouding anders. De Israëlische bronnen hebben meer autoriteit, er wordt vaker uitgelegd waarom Israël geweld gebruikt en het geweld wordt vaker omschreven als reactief. Door het Israëlische geweld als reactief te omschrijven, wekt de NOS de indruk dat Israël vaak defensief opereert en kan het de sympathie wekken voor de Israëlische zaak bij de kijker thuis. De standpunten van de Palestijnen en Hamas zijn minder vaak naar voren gebracht, waardoor de NOSkijker geen evenwichtig beeld van de oorlog heeft kunnen vormen. Door veel aandacht te besteden aan de Palestijnse slachtoffers, wekt het NOS Achtuurjournaal de schijn evenwichtig te berichten, maar de onevenwichtige verslaggeving zit dieper. Het lijkt een stofje aan de weegschaal, maar door beduidend vaker aandacht te schenken aan de motieven van Israël om de oorlog te voeren, meer Israëlische experts en vertegenwoordigers aan het woord te laten en het Israëlische geweld als reactief te omschrijven, schaart de NOS zich in haar berichtgeving (onbewust) aan de kant van Israël. Summary This research focused on the balance in the reporting of the NOS Eight O’clock News during the Gazawar of 2014. During this war there was a public debate about the (independent) role of the Dutch media. According to some the media were biased in their reporting about the conflict either in favor of Israel or in favor of the Palestinians. During pro-Gaza demonstrations, the NOS was heavily criticized for this. Was there any basis for this criticism? In my research the main question therefore was: To what extent has the NOS Eight o’clock news complied to its own mission and based on the Journalists’ code of Ethics, to report in a ‘balanced’ way during its media reporting of the Gaza-war that started on the 8th of July 2014 until the 27th of August 2014. Definition of balanced media reporting First of all the term ‘balanced media reporting’ was further looked at. The definition used by Jörgen Westerståhl and Jacqueline de Bruijn were leading in this research. According to Westerståhl news has to be brought evenhanded in terms of both quantity and quality. The different points of view must be presented evenhanded (Huypens, 2010, p. 34). De Bruijn argues that a balanced media reporting means that both parties are given the opportunity to give their opinion and that both sides of the story are taken seriously (De Bruijn, 2002). Lucas Waagmeester, one of the NOS reporters in Israel during the Gaza-war in 2014, explained the implications of this principle in his work: “You have to use the same yardstick for the actions of both parties (…) and subsequently report about this in a balanced way. Quantity It is striking to see that the Palestinians received most of the attention in the NOS Eight O’clock News. More time is spend to the Palestinians and they were interviewed more often. Dick Jansen – head of the foreign editorial office of the NOS – explained: “Gaza was the war zone. Most of the victims of the war were from Gaza”. The human tragedy took place in Gaza and for this reason most attention was given in the NOS Eight O’Clock News to Gaza. So in terms of quantity, the media reporting about the main actors of the conflict was not evenhanded as more attention went out to the Palestinians. Quality In terms of the quality of the media reporting the ratio of attention was quite different. The NOS Eight O’Clock News gave much more attention to the reasons for Israel to use violence. And this violence was often described as reactive. By doing this, the NOS Eight O’clock News gave the impression that Israel operated in a defensive way may have raised the sympathy for the position of Israel. The position of the Palestinians and of Hamas however were much less brought forward in the NOS Eight O’clock News thus preventing its viewers the opportunity to form a balanced opinion of the causes of the Gaza-war. By paying much attention to Palestinian victims, the NOS Eight O’clock News appeared to report in a balanced way. But below the surface it’s reporting turned out to be unbalanced. By paying attention more often to Israel’s motives for war and by interviewing more often Israeli representatives and experts, the NOS Eight O’clock News did not live up to its own journalistic code and risks being accused of a one-sided media reporting in favor of Israel.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk