De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De berichtgeving van De Telegraaf en De Volkskrant over de aanslag op Charlie Hebdo

Rechten:

De berichtgeving van De Telegraaf en De Volkskrant over de aanslag op Charlie Hebdo

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Op 7 januari 2015 werd er een terroristische aanslag gepleegd op het satirische weekblad Charlie Hebdo, gevestigd in Parijs, Frankrijk. Er kwamen 12 mensen om het leven. Mensen van over de hele wereld uitten hun steun aan de slachtoffers en nabestaanden en pleitten tegelijkertijd voor de vrijheid van meningsuiting. Deze aanslag werd vervolgens uitgebreid behandeld in diverse media. Om die reden is het interessant om de verschillen en overeenkomsten in de berichtgeving over deze aanslag tussen twee verschillende kranten te onderzoeken. Er is gekozen om de berichten en foto’s uit de populaire krant De Telegraaf en de kwaliteitskrant de Volkskrant met elkaar te vergelijken in een onderzoeksperiode van 8 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. De centrale onderzoeksvraag luidt: In hoeverre verschillen de inhoud en presentatie van de berichtgeving van De Telegraaf en de Volkskrant over de aanslag op 7 januari 2015 op het satirische weekblad Charlie Hebdo? Er zijn verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd om deze vraag te kunnen beantwoorden, namelijk: literatuuronderzoek, diepte-interviews, inhoudsanalyse en fotoanalyse. Er zijn in totaal 142 artikelen en 196 foto’s uit De Telegraaf geanalyseerd en er zijn 145 artikelen en 157 foto’s uit de Volkskrant geanalyseerd. Bij de inhoudsanalyse en fotoanalyse is er gebruik gemaakt van gekozen variabelen. Van te voren is er bepaald welke variabelen van de artikelen en foto’s worden onderzocht. Om deze variabelen te kunnen operationaliseren, is er een codeboek voor de inhoudsanalyse en een codeboek voor de fotoanalyse opgesteld. Uit literatuuronderzoek en diepte-interviews blijkt dat De Telegraaf en de Volkskrant een ander mission statement hebben en zich daar ook op richten als het gaat om inhoud en presentatie van de berichtgeving. Bij de inhoudsanalyse zijn de artikelen geanalyseerd aan de hand van de hoeveelheid aandacht, het genre en rubriek, de kop, het thema en het brongebruik. De artikelen komen met elkaar overeen op het gebied van het aantal artikelen, de plaatsing, de rubriek en het meest voorkomende thema. De artikelen verschillen van elkaar op het gebied van het aantal woorden, de lengte, het genre, de andere meest voorkomende thema’s, de grootte van de koppen, de auteurgegevens en het gebruik van deskundigen. Bij de fotoanalyse zijn de foto’s geanalyseerd aan de hand van de hoeveelheid aandacht, de rubriek, de details, het thema en het brongebruik. De foto’s komen met elkaar overeen op het gebied van de plaatsing, de rubriek, de details over kleur of zwart-wit, de details over losse foto of bij artikel, het totale oppervlakte van de foto’s en het gebruik van bronnen. De foto’s verschillen van elkaar op het gebied van het aantal foto’s, de gemiddelde oppervlakte van de foto’s, het type foto en de thema’s van de foto’s. In het algemeen is er vooral verschil te zien bij de invalshoek en duiding. Uit de resultaten van deze inhoudsanalyse en fotoanalyse kunnen we concluderen dat de inhoud en presentatie van de berichtgeving van de populaire krant De Telegraaf en de kwaliteitskrant de Volkskrant over de aanslag op 7 januari 2015 op het satirische weekblad Charlie Hebdo met elkaar verschillen en overeenkomen op diverse gebieden. SUMMARY On the 7th of January two masked brothers forced their way into the office of the satirical weekly newspaper Charlie Hebdo in Paris, France. They were armed and killed 12 people. People from all over the world responded on this terrorist attack and showed their support by participating in demonstrations. This attack was then discussed extensively in various media. For this reason, it’s interesting to examine the differences and similarities in the articles and photos that were published about the attack. I decided to compare the articles and photos from the popular newspaper De Telegraaf and the quality newspaper de Volkskrant from the 8th of January until the 31st of January 2015. The main research question is: In what way does the content from the articles from De Telegraaf and de Volkskrant about the attack on the satirical weekly newspaper Charlie Hebdo differ from each other? For this research, several methods were used to answer the main question such as literature research, interviewing experts, content analysis and photo analysis. 142 articles and 196 photos from De Telegraaf and 145 articles and 157 photos from de Volkskrant were analyzed. To carry out the content analysis and photo analysis, a number of selected variables were chosen. In advance I determined which variables from the articles and photos were going to be examined. To operationalize these variables, I made a codebook for the content analysis and for the photo analyses. Literature research and interviewing experts showed that De Telegraaf and de Volkskrant have their own mission statement that differs from each other. They focus on their mission statement when they publish their articles and photos. In particular there is a difference in the approach and interpretation of the newspapers. The articles were analyzed on the amount of attention, genre and category, the title, the theme and the resource usage. The articles from the two newspapers are the same in terms of the number of articles, the placement of the articles, the category and the most common theme. The articles from the two newspapers differ from each other in terms of the number of words, the length, the genre, the other most common themes, the size of the titles, the author information and the use of experts. The photos were analyzed on the amount of attention, the category, the details, the theme and the resource usage. The photos from the two newspapers are the same in terms of the placement, the category, the details, the total size of the photos and the resource usage. The photos from the two newspapers differ from each other in terms of the amount of photos, the average size of the photos, the type and the themes. Based on the results of the content analysis and the photo analyses, we can conclude that the content and presentation of the articles and photos from De Telegraaf and de Volkskrant about the attack on the satirical weekly newspaper Charlie Hebdo differ from each other on various terms.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk