De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

Superguide

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Veronica Magazine is onderdeel van Veronica Uitgeverij. Naast het weekblad Veronica Magazine met bijbehorende website en abonneeplatform Lekkerste8 heeft Veronica Magazine sinds december 2014 ook de applicatie Superguide. Superguide wil zijn gebruiker gidsen door het groeiende aanbod van audiovisuele content. In dit rapport staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Wie is de nieuwe kijker en wat moet er aan Superguide veranderen zodat Superguide 2.0 naadloos aansluit op de informatiebehoefte van de nieuwe kijker? Deze onderzoeksvraag is tot stand gekomen nadat Veronica Magazine kenbaar maakte dat Superguide moeite had gebruikers vast te houden en nieuwe gebruikers aan te trekken. Daarnaast gaf Veronica Magazine aan nooit diepgaand onderzoek te hebben gedaan naar de doelgroep, de nieuwe kijker, en zijn informatiebehoefte. Onderzoek Voor dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van deskresearch en kwalitatieve fieldresearch, De fieldresearch bestaat uit panelgesprekken met de doelgroep en diepte-interviews met de doelgroep en media-experts. Middels deskresearch is er uitgebreid onderzoek gedaan naar Veronica Magazine als organisatie en de huidige versie van Superguide, het fenomeen ‘het nieuwe kijken’ en best practices uit binnen- en buitenland. Door middel van panelgesprekken is inzicht verkregen in de informatiebehoefte van de nieuwe kijker. Daarnaast dienden de diepte-interviews als iteratie en triangulatie van het onderzoek, door de bevonden onderzoeksresultaten te verwerken in een conceptapplicatie en deze voor te leggen aan zowel de nieuwe kijker als media-experts. Resultaten De huidige versie van Superguide werd door de doelgroep ‘onpersoonlijk’ en ‘onoverzichtelijk’ genoemd. Daarnaast bevat de applicatie teveel televisiecontent in verhouding tot de tijd die de nieuwe kijker dagelijks aan televisiekijken spendeert, namelijk niet tot nauwelijks. De nieuwe kijker heeft behoefte aan een gepersonaliseerd informatieaanbod en is niet geïnteresseerd in een algemene gids, maar wil een gids op maat. Het nieuwe kijken is namelijk persoonlijk en niet langer tijd- en plaatsgebonden: de kijker kijkt waar, wanneer, waarop en hoe lang het hem uitkomt. Wanneer de nieuwe kijker hulp nodig heeft bij het kiezen, raadpleegt hij daarvoor een expert uit sociale kring en niet het internet. Interactie tijdens en na het kijken staat centraal bij de nieuwe kijker nu het ‘met z’n allen voor de buis zitten’ tot het verleden behoort. De nieuwe kijker vindt in social media en messenger-applicaties zoals Whatsapp zijn nieuwe second screen partner. Het is daarom belangrijk dat de content binnen Superguide 2.0 deelbaar is en gepersonaliseerd kan worden. Advies Superguide 2.0 gidst de gebruiker niet langer, maar laat de gebruiker zijn eigen gids samenstellen. Superguide 2.0 komt standaard met de tegels Live TV, Netflix, YouTube en Terugkijken. De gebruiker kan zelf zijn aanbod samenstellen door een tegel te verwijderen en een zender, genre of online aanbieder naar keuze toe te voegen (zie figuur 1.1). De gebruiker linkt zijn profiel van Superguide 2.0 aan zijn Facebook-account. Dit is niet alleen snel en makkelijk, maar ook ideaal omdat de applicatie op die manier direct vriendschapssuggesties kan doen van Facebook-vrienden die ook gebruik maken van Superguide 2.0 (zie figuur 1.2). Gebruikers kunnen hun vrienden tippen over een interessant tv-programma of een grappige YouTube-video door ze te ‘taggen’ onder een video. Daarnaast kunnen gebruikers favorieten opslaan en kijklijsten aanmaken, bewaren en uitwisselen (zie figuur 1.3). Op deze manier is iedereen een content curator, voor zichzelf en voor anderen. Summary Veronica Magazine is a subdivision of Veronica Uitgeverij. Other than a weekly magazine with an associated website and subscriber platform, Veronica Magazine expanded its brand in December 2014 with the mobile application Superguide. Superguide wants to guide his users through the growing supply of online television. This advisory report is based on the following research question: Who is the online television generation and how should Superguide be adjusted so that Superguide 2.0 can provide a seamless service to meet the information requirements of the online television generation? This advisory report has been compiled on the basis of a lack of knowledge of the online television generation. Beside the lack of knowledge Superguide has difficulty keeping his users satisfied and lost already a third of his users. Research methods This research is divided in desk research and field research. The field research consists of panel discussions with the target group and in-depth interviews with the target group as well as media experts. Research has been conducted on Veronica Magazine as an organisation and the current version of Superguide, the phenomenon ‘online television’ and national and international best practices. The panel discussions gained insight in the information requirements of the online television generation. All information obtained up to the in-depth interviews is incorporated in a concept prototype which is submitted to the target group and media experts. The in-depth interviews served as iteration and triangulation of the research. Results The current version of Superguide was evaluated by the target group as impersonal and confusing. Beside that the current version contains too much offline television content compared to the time the time the target group spends on watching television, which is little to nothing. De online television generation demands a personal content offer and is not interested in a overall guide, but wants a tailor-made guide. Online television is namely personal and not longer bound by time or place. The online television generation watches whenever it wants and wherever it wants. When the online television generation needs help with making choices they consults experts from social circles and not the internet. Interaction during and after watching is core now they are not longer watching together. The online television generation found a new partner in social media and messenger apps such as Whatsapp. That’s why it is important to make the content inside Superguide 2.0 sharable and personal. Recommendation In Superguide 2.0 personalization is core. It is no longer Superguide that guides the uses, but the user putting together its own guide. Superguide 2.0 is standard equipped with the tiles Live TV, Netflix, YouTube and Terugkijken. The users can design their own guide by deleting a tile and adding a new genre, channel or video on demand service (figure 1.1). De user links it’s profile to his Facebook account. This is not only easy and fast, but also ideal to suggest friendship requests (figure 1.2). Users can tip their friend when they spot a video they would enjoy by tagging their friends below a video. Beside that users can save favourites and create, save and exchange watching lists (figure 1.3). This makes every user a content curator, for itself and for others.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk