De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

ByAMFI STORiES

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd in opdracht van het Lectoraat Crossmedia. Een onderzoeksinstelling van de Hogeschool van Amsterdam die momenteel onderzoek doet naar toekomst van ‘fashion retail’. Volgens het Lectoraat hebben fysieke winkels het tegenwoordig steeds moeilijker. Zo ook de ByAMFIstore (ByAMFI), de winkel van het Amsterdam Fashion Insitute. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat de functie van fysieke (kleding)winkels langzaam verschuift. Niet alleen door de crisis maar door de opkomst van steeds meer online aanbieders komt de fysieke winkel onder druk te staan. Consumenten blijven echter aangeven dat zij een rol zien voor de fysieke winkel. Zo blijkt bijvoorbeeld dat bezoekerservaringen en –beleving in een fysieke winkel een onderscheidend vermogen kunnen zijn ten opzichte van online winkelen. Dit omdat de fysieke kleding bijvoorbeeld gepast en gevoeld kan worden. Het lectoraat vraagt zich momenteel dan ook af of er eventuele verschillen tussen de huidige bezoekersbeleving van de ByAMFI en de gewenste bezoekersbeleving. En hoe deze eventuele verschillen door de inzet van communicatie verkleint zouden kunnen worden, zodat de ByAMFI een onderscheidende bezoekersbeleving kan bieden die aansluit bij het concept van de winkel en de gewenste bezoekersbeleving. Deze onderzoeksvraag is onderzocht op basis van een GAP-analyse. Waarbij eerst met de leiding van ByAMFI is gesproken en de gewenste identiteit (Wat willen we zijn?) met de daarbij horende gewenste beleving (Hoe willen we dat andere ons beleven?) van ByAMFI is onderzocht. Uit deze gewenste identiteit en –beleving zijn vervolgens enkele essenties (GVP’s) voortgekomen die tijdens het gehele onderzoek zijn gebruikt om de werkelijke situatie te toetsen. Deze GVP’s zijn: ‘Trots, Inspirerend, Dynamisch, Uitnodigend, en Niet-Verkoopgericht’. Deze begrippen zijn voor ByAMFI belangrijk om op bezoekers over te dragen en staan kortweg voor: ‘Trots op het verhaal van AMFI, Inspirerend op het gebied van mode, Altijd in beweging en relevant, Uitnodigend en open, en ‘Verkoop staat niet centraal’. Summary: This graduation project has been conducted for ‘Het Lectoraat Crossmedia’. Which is the research department Crossmedia from The Universaty of Applied Sciences Amsterdam who are currently researching the future of fashion retail. Because according to this research department in today’s society most physical stores are in some very rough waters. One of these stores is the ByAMFIstore, the fashion store of the The Amsterdam Fashion Institute. Several studies show that the ‘function’ of the physical store is slowly changing. Not only the economic crisis but also because of the quick growth of online sales there’s put more and more pressure on the physical store. However consumers keep indicating that they see a useful role for the physical store. It turns out that for example visitor experiences within the physical space of a store can be a distinctive difference between offline and online shopping. This is because physical clothes can be touched and can even be tried on. This is the reason the research department Crossmedia is currently wondering if the reason the ByAMFIstore is currently having a hard time is related to this subject. The research topic the department is currently thinking about is if there could be some differences between the desired- and the true (or real) visitor experience of the ByAMFIstore. And if there are, how these differences could be minimalized with the use of communications, so the ByAMFIstore can eventually offer a distinctive visitor experience which is in line with the desired visitor experience. This research topic has been researched based on a so-called GAP-analyses. In which the first step was to analyse the desired identity (who do we want to be?) and the desired experience (how do we want people to experience us?) of ByAMFI based on an interview with the management. From these desired identity and –experience the core meanings (so-called GVP’s) were taken and which were used to compare them with the true visitor experience. These GVP’s are: ‘Pride, Inspirational, Dynamic, Inviting, and Non-Commercial’. These values are important for ByAMFI to communicate to visitors and simply represent: ’Proud of the AMFI stories, Inspirational on the subject of fashion, Always adapting and relevant, Inviting and open, and Non-sales driven.’

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk