De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

Roodkapje

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Voor u ligt het verbeteradvies om van ‘Roodkapje’ een televisieprogramma te maken met een crossmediale uitbouw en betrokken kijkers. Uit het format ‘Roodkapje’ kan veel meer gehaald worden door middel van het toevoegen van een crossmediale uitbouw. Ik heb dit advies geschreven in het kader van mijn afstudeeropdracht bij Medialane/E.V.A. Media. ‘Roodkapje’ is een spel- en talkshow gepresenteerd door Paul de Leeuw en geproduceerd door Medialane/E.V.A. Media. Drie BN’ers spelen drie spelrondes van ‘het namenspel’, hun teamgenoot is een persoonlijke vriend of vriendin. ‘Roodkapje’ werd wekelijks elke zaterdag uitgezonden, van 30 augustus 2014 tot en met 27 september 2014, om 22.00 uur op RTL 4. Paul de Leeuw heeft met zijn programma ‘Het zijn net mensen’ de eerste overstap gemaakt van de VARA naar RTL 4. Hierna volgde: ‘Roodkapje’, qua kijkcijfers een succesvol programma, elke week was dit getal rond de één miljoen. Echter, het commentaar van de media was niet positief. Het was volgens hen chaotisch en rommelig om naar te kijken, dit is ook gebleken uit de panelgesprekken. Medialane/E.V.A. Media wil als producent dit programma overzichtelijker maken en de kijker de optie geven actief mee te doen vanaf de bank. Zo had Paul de Leeuw dit zich ook voorgesteld. (De Leeuw, 2014) In dit rapport staat de volgende probleemstelling centraal: “Hoe kan producent Medialane/E.V.A. Media het format* van ‘Roodkapje’ op die manier verbeteren dat het voor de kijker beter te volgen is en dat de kijker betrokken is bij/actief meedoet aan het programma?” *Onder format versta ik ook eventuele crossmediale uitbreidingen. Uit de panelgesprekken en uit de enquête is gebleken dat de doelgroep interesse heeft in een second screen, zolang het idee achter het second screen hen aanspreekt. Een voorbeeld hiervan is ‘Weet Ik Veel’, met bijbehorende secondscreenapplicatie. Uit de panelgesprekken is naar voren gekomen dat de applicatie, zoals vormgegeven in ‘Hoofdstuk 11 – Advies’, voldoet aan de wensen van de doelgroep qua vormgeving, inhoud en navigatie. SKO rapporteerde een recordtijd van 200 minuten televisiekijktijd per persoon dag in 2014. (Spot, 2015) De doelgroep maakt vaak gebruik van een tablet of smartphone tijdens het televisiekijken. In 2014 werden tablets of smartphones voornamelijk nog gebruikt voor chatten, sociale media en internet. (Spot, 2014A) De doelgroep bevindt zich het meest op Facebook en Twitter. (GfK, 2014B) Een combinatie van de desk- en fieldresearch heeft geleid tot de volgende adviezen: - Een secondscreenapplicatie toevoegen, zodat de kijker actief kan meedoen met het spel; - Een account aanmaken op sociale media Facebook en Twitter; - Een strakke line-up maken, om orde te creëren; - Het talkshowgedeelte beter verwerken in de line-up, de stempel talkshow is echter niet meer van toepassing op ‘Roodkapje’. In het vernieuwde format is tussen de drie rondes tijd om een praatje te maken. Het advies dat uit dit onderzoek is voortgekomen, heeft als doel de betrokkenheid van de kijker te vergroten door middel van een crossmediale uitbouw. Deze crossmediale uitbouw van ‘Roodkapje’ zorgt er ook voor dat de kijker actief kan meedoen met het spelprogramma ‘Roodkapje’. Een strakke line-up zorgt ervoor dat ‘Roodkapje’ minder chaotisch overkomt en dat er een verdeling is tussen het spel en een gesprek met de BN’er. SUMMARY In this report I present to you my idea to improve ‘Roodkapje’, making it into a format with a cross-media context. A lot more can be achieved with the addition of a cross-media context to the format. I have written this recommendation as a part of my graduation paper in commission of Medialane/E.V.A. Media. ‘Roodkapje’ is a game and talk show hosted by Paul de Leeuw and produced by Medialane/E.V.A. Media. In this game show, three well-known Dutch celebrities play a total of three rounds. Two of them will play with their teammate, being a personal friend. The third Dutch celebrity will form a team with Paul de Leeuw. ‘Roodkapje’ was broadcast every Saturday from August 30, 2014 until September 27, 2014 at 22.00 PM on RTL 4. Paul de Leeuw transferred from the VARA to RTL 4. His first show to air on RTL 4 was called ‘Het zijn net mensen’, followed by ‘Roodkapje’. In terms of ratings ‘Roodkapje’ was a successful show. The show had around one million viewers every week. The media-critics were far less positive, coming to the conclusion that the show was chaotic and messy. The focus groups felt the same way regarding the show. Medialane/E.V.A. Media wants to make the show easier to watch and they want to give the viewer the opportunity to participate and experience the game from within the comfort off their own living room. The same way Paul de Leeuw had imagined it from the beginning. (De Leeuw, 2014) This report focuses on the following problem: “How can producer Medialane/E.V.A. Media improve* ‘Roodkapje’ in a way to make it easier for the audience to follow and involve the audience, actively with the show?” *By improvements I also mean cross-media enhancement Discussions within the focus groups showed that the target group is interested in a second screen, when it is available for a program that they like. A good example is ‘Weet Ik Veel’ with its own second screen application. The survey showed that at least half of the target group is interested in a second screen for ‘Roodkapje’. The focus groups have shown that the application, as visualized in chapter 10 - Advice, meets the needs of the target group in terms of design, content and navigation. The target group watched television on average 200 minutes a day in 2014; this was a record time. (Spot, 2015) The target group makes extensive use of their tablet or smartphone while watching television. In 2014 they mainly used them for chatting, social media and surfing the internet. (Spot, 2014A) The target group is most likely on Facebook and Twitter. (GFK, 2014B) A combination of desk and field research have led to the following recommendations: - Add a second screen application, so viewers can actively participate in the game, - Create an account on the social media platforms Facebook and Twitter, - Create a tighter line up for a more ordered feel, - Spend more time chatting with the guests, with the new format ‘Roodkapje’ is no longer a talk show. In the new format there should be time to chat with the guests in-between rounds. The ideas that have emerged from this research aim to increase the involvement of the audience through a crossmedia context. This context also ensures that the viewers can actively participate in the game show ‘Roodkapje’.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk