De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Homies020, een online woonplatform afgestemd op de wensen en behoeften van woningzoekende studenten in Amsterdam

Rechten:

Homies020, een online woonplatform afgestemd op de wensen en behoeften van woningzoekende studenten in Amsterdam

Rechten:

Samenvatting

Nederlandse samenvatting In opdracht van het startende bedrijf Homies020 is onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van studerende woningzoekenden in Amsterdam en hun voorkeuren wat betreft online woonplatformen. Het doel van dit onderzoek is dat Homies020 hun nieuwe woningverhuursite zo goed mogelijk kan aanpassen op de behoeftes van de doelgroep. Het rapport behandelt de vier hoofdtopics ‘content’, ‘functionaliteiten’, ‘vormgeving’ en ‘de plannen van Homies020’. Alle informatie en resultaten zijn door middel van literatuuronderzoek, een panelgesprek en een enquête verzameld. De vier topics zijn door alle onderzoekmethodes onder de loep gelegd om op deze manier de conclusies te valideren. De belangrijkste resultaten worden hieronder omschreven: De plannen van Homies020 zijn tijdens dit onderzoek aan de doelgroep voorgelegd. Zo reageert de doelgroep erg positief op de plannen van het juridisch advies en de interne marktplaats. De woningzoekende studenten zijn niet geïnteresseerd in extra informatie over feesten en gebeurtenissen in Amsterdam. Dit leidt af van de zoektocht naar een woning. Daarbij moeten de componenten ‘apart’, ‘betrouwbaar’ en ‘consistent’ bij het creëren van een sterk merk zo goed mogelijk worden ingevuld. Bij de topic content is er gelet op de tekst, de tone of voice, het beeld en de video’s. De doelgroep leest het liefst korte teksten met een kort en krachtige, informele en humoristische tone of voice op een site als Homies020. Jongeren reageren meer op beeld dan op tekst. Het gebruik van video’s op de site vindt de doelgroep dan ook een toegevoegde waarde. Verschillende functionaliteiten die Homies020 interessant lijkt om te gebruiken op hun site zijn in dit onderzoek verder onder de loep gelegd. Hieruit bleek dat de doelgroep het profiel minder belangrijk vindt dan vooraf werd aangenomen. Zij zijn al tevreden met een simpel en standaard profiel. Wat wel erg belangrijk bevonden wordt, is de fotogalerie van de aangeboden woningen. Er moeten altijd duidelijk foto’s aanwezig zijn. Homies020 moet daarom bepaalde eisen aan de foto’s stellen, maar kan nog beter zelf een professionele fotograaf inzetten. Het is niet rendabel om de woningen middels een virtuele tour te showen, maar studenten reageren ook erg positief op rondleidingen via filmpjes. De doelgroep wil tijdens het selectieproces van de woningen gebruik kunnen maken van de twee opties snel en uitgebreid zoeken. De zoekresultaten moeten weergegeven worden op een Google Maps kaart, maar de mogelijkheid om deze in een lijst te bekijken moet ook aanwezig zijn. Dit combineren (net zoals Airbnb) is ook een mogelijkheid. De doelgroep is niet geïnteresseerd in een maandelijkse nieuwsbrief in tegenstelling tot een alert notificatie van de nieuwste woningen. Tot slot wordt het gemakkelijk vragen stellen aan de website erg belangrijk bevonden. Homies020 kan het beste gebruik maken van een live chat. Qua vormgeving zetten minimalistische ontwerpen de toon. Dit kan bereikt worden door het gebruik van spookknoppen, witruimtes, flat design, hero background images en scrollen boven klikken. De doelgroep kiest hierbij voor een look and feel met gekleurde foto’s. De hoofdkleur van Homies020 kan het beste bestaan uit een groen- of blauwtint. Deze kleur moet ook terugkomen in het logo. Het logo moet met behulp van flat design worden ontworpen en kan het beste bestaan uit de merknaam plus een symbool. English summary This research has been carried out to test the needs and desires of students searching for of a place to live in Amsterdam and their preferences about online living platforms commissioned by the company Homies020. The purpose of this research is investigating how Homies020 can improve their website as optimal as possible to the needs of their target group. The report covers the four main topics ‘content’, ‘functionalities’, ‘design’ and ‘the plans of Homies020’. All information and results are gathered through desk research, a panel discussion and a questionnaire. The four topics have been inspected by all of these research methods in order to validate the conclusions.The main results are described below: The plans of Homies020’s were presented to the target group. The target group responds very positively to the plans of legal advice and the internal ‘marktplaats’. There is no interest in additional information about parties and events within Amsterdam. The students believe that this will only distract their search for a home. Moreover, the components ‘different’, ‘reliable’ and ‘consistent’ should be followed as well as possible when creating a strong brand. With regards to the topic ‘content’ attention was paid to the text, tone of voice, visuals and videos. The target group prefers short texts on sites like Homies020 with a short, powerful, informal and humoristic tone of voice. Besides, young adults are more sensitive to visual aspects rather than texts. Therefore, the usage of videos is experienced as a valuable part of the website. Different functionalities that seem interesting to Homies020 to use on their site have been investigated more closely. It appeared that the students do not consider the profile as important as previously assumed. The students are more than happy with a simple, basic profile. What the students find of high importantance is the photo gallery of offered living spaces. Clear pictures have to be available at all times.Homies020 should therefore set out certain requirements and a minimum standard when it comes to the quality of the pictures. The best solution is to hire a professional photographer themselves. A virtual tour to show the living spaces is not profitable. However, the students have responded positively to the tours through normal videos as well. During the selection process the target group wants the possibility to choose between either a quick or an extensive search. The search results should show on Google Maps, but the option to see all the results in a list should also exist. A combination of the two (like Airbnb) is a possibility as well. The target group is not interested in a monthly newsletter, however they do want to receive a notification of the newest homes. Finally, the ability to ask questions to rental sites is high on the students’ list. The best option for Homies020 is a live chat. A minimalistic design of the website is preferred. This can be achieved through the use of invisible click buttons, white spaces, flat design, hero background images and scrolling above clicking. Furthermore, the target group has chosen a look and feel with colorful photos. Homies020’s main color should preferably consist of a green or blue shade, which must also reoccur (OF also reappear OF also reflect) in the logo. The logo has to be drafted using/with the usage of flat design and must include the brand name plus a designed symbol.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk