De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Burgerschapscompetenties Islamitisch College Amsterdam: een onderzoek

Rechten:

Burgerschapscompetenties Islamitisch College Amsterdam: een onderzoek

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Het Islamitisch College Amsterdam is een Nederlandse school voor voortgezet onderwijs op islamitische grondslag voor ouder (s) en kinderen die bewust kiezen voor islamitisch onderwijs. De inspectie heeft uit onderzoek vastgesteld dat deze school onder het landelijk gemiddelde scoort ten aanzien van het betrekken van ouders en de omgeving bij de school. Op grond van de bevindingen van de inspectie heb ik ten eerste onderzocht of de leerlingen van de bovenbouw (havo en vwo) van het Islamitische College in Amsterdam die van Marokkaanse of Turkse origine zijn, in voldoende mate beschikken over burgerschapscompetenties om actief deel te kunnen nemen aan de pluriforme samenleving. Ten tweede heb ik een interventie gepleegd (door middel van praktische opdrachten/ projecten) om te onderzoeken of het positief effect heeft op het burgerschapsgedrag van de leerlingen. Uit de analyses van het Analytisch Onderzoek (AO) blijkt dat altruïstische waarden, empathie en maatschappelijke waarden matig samenhangen met elkaar (correlaties tussen 0,18 en 0,32). Empathie heeft geen sterk verband met geefnorm. Men kan zich matig inleven in situaties van anderen, maar hoe vanzelfsprekend het is geld te geven aan sociale doelen is dan de vraag. Er is een sterk verband tussen altruïstische waarden en maatschappelijke waarden (0,32). Nog sterker is het verband tussen sociale steun en maatschappelijke waarden (0,46). Het geven van sociale steun vinden de leerlingen belangrijker dan financiële steun. Het gemiddelde van burgerschapswaarde is gelijk aan 3,6 met een standaard afwijking van 0,4. Dit geeft aan dat de onderzoeksvariabele burgerschapswaarde redelijk geacht mag worden. Uit het AO blijkt verder dat de gemiddelden voor burgerschapsvaardigheden en burgerschapsgedrag respectievelijk 3,3 en 1,2 zijn. Dit impliceert dat de leerlingen in redelijke mate (ruim 66%) beschikken over burgerschapsvaardigheden en in onvoldoende mate ( 24%) over burgerschapsgedrag. Uit de correlaties tussen burgerschapswaarden en burgerschapsgedrag blijkt dat leerlingen met sterkere sociale competenties sterkere altruïstische waarden hebben, ook sterkere eigenwaarde hebben, meer empathisch zijn en bereid zijn geld te geven aan goede doelen. De analyses van de pretest van het Ontwerp Onderzoek (OO) duiden aan dat de Cronbachs alpha een betrouwbaarheid van 0,82 aangeeft voor de schaal vrijwilligerswerk. De schaal geefbereidheid heeft een betrouwbaarheid van 0,66. Vervolgens blijkt uit de pretest dat het gemiddelde van de schaal vrijwilligerswerk 0,19 is met een standaard afwijking van 0,16 en het gemiddelde van de schaal “geefbereidheid” 0,41 met een standaard afwijking van 0,15. Uit de beschrijvende analyses blijkt dat de gemiddelden van beide schalen ver onder het gemiddelde van 0,70 liggen. De posttest laat zien dat de Cronbachs alpha een betrouwbaarheid van 0,72 aangeeft voor de schaal vrijwilligerswerk en voor de schaal geefbereidheid een betrouwbaarheid van 0,67. Het gemiddelde van de schaal vrijwilligerswerk is 0,81 met een standaard afwijking van 0,13 en het gemiddelde van de schaal “geefbereidheid” 0,85 met een standaard afwijking van 0,11. Uit deze analyses kunnen we concluderen dat de leerlingen voldoen aan de eisen die de samenleving stelt aan het gedrag van een sociale burger na de gepleegde interventie. De bereidheid om geld te geven (0,85) ligt nog steeds hoger dan het verrichten van vrijwilligerswerk (0,81). De Z-toets wijst aan op een significant verschil tussen de prettest en posttest gemiddelden (vrijwilligerswerk: -18,94 ≤ -1,96 en geefbereidheid: -7,59 ≤ -1, 96). Uit het gehele onderzoek kunnen we concluderen dat de leerlingen na de gepleegde interventie het besef van waarden laten merken in de omgang en de vaardigheden steeds meer toepassen in praktische situaties. De interventie heeft derhalve degelijk effect gehad op het burgerschapsgedrag van de leerlingen

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Algemene Economie
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2009
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk