De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reciprocal teaching evaluated: What effect does direct strategy instruction, following the reciprocal teaching framework, have on the reading comprehension of four struggling third year havo/vwo readers?

Rechten:

Reciprocal teaching evaluated: What effect does direct strategy instruction, following the reciprocal teaching framework, have on the reading comprehension of four struggling third year havo/vwo readers?

Rechten:

Samenvatting

Reciprocal teaching evaluated What effect does direct strategy instruction, following the reciprocal teaching framework, have on the reading comprehension of four struggling third year havo/vwo readers? Zwakke lezers besteden onnodig veel tijd aan het herlezen van teksten en het woord voor woord vertalen van Engelse zinnen, waar sterke lezers gebruikmaken van strategieën om een tekst beter te begrijpen (Paris & Jacobs, 1984). Het herlezen en woord voor woord vertalen van zinnen leidt tot demotivatie en het groter worden van het gat tussen zwakke en sterke lezers in een klas. Het steeds verder achterblijven, zorgt voor steeds grotere achterstanden op leestoetsen tijdens de schoolcarrière van de leerlingen. Aan dit onderzoek hebben vier zwakke lezers uit een 3 havo/vwoklas van OSG Helen Parkhurst deelgenomen. Deze leerlingen zijn geselecteerd aan de hand van eerdere toets- en citoresultaten. In dit onderzoek wordt onderzocht of directe-strategie-instructie invloed heeft op de leesvaardigheid van zwakke lezers. De directe-strategie-instructie wordt aangeboden volgens de reciprocal-teaching-methode (interactief leren) ontworpen door Palinscar en Brown (1984). Reciprocal-teaching is een leesinterventieprogramma dat onder andere directe instructie van vier leesstrategieën bevat. De vier strategieën die aangeboden worden, zijn: voorspellen, verhelderen, vragen stellen en samenvatten. Na de directe instructie van de docent over de strategieën en het gebruik daarvan, gaan de leerlingen in kleine groepen zelf verder met het lezen van Engelse teksten waarbij ze gebruik maken van de strategieën. Dit leidt tot scaffolded support, wat inhoudt dat de docent zijn of haar klassieke rol in een klas vermindert en steeds meer de rol van coach gaat aannemen. De interventie in dit onderzoek duurde tien weken. Het effect van de interventie is gemeten door een voor en na-test, twee interviews en een open vragenlijst ter evaluatie van de interventie. Naast deze instrumenten is er ook nog audiomateriaal van drie lessen opgenomen dat geanalyseerd is aan de hand van terugkerende thema’s en patronen, gerelateerd aan strategiegebruik tijdens het groepsproces. De resultaten tonen aan dat de directe-strategie-instructie bij de vier onderzochte leerlingen geleid heeft tot een toename van hun strategiegebruik en tot hogere scores voor leesbegrip. Het is aannemelijk dat het verbeterde leesbegrip samenhangt met het toegenomen strategiegebruik. De conclusie van dit onderzoek luidt dan ook dat de directe-strategie-instructie effectief kan zijn bij verbetering van het leesbegrip. Onderzoek bij een grotere groep leerlingen is nodig om deze conclusie te bevestigen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Engels
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2014
TypeMaster
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk