De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport Spalder Media Group

Rechten:

Adviesrapport Spalder Media Group

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In opdracht van Spalder Media Group is er een onderzoek uitgevoerd betreffende de nieuw te lanceren website Hetisvakantie.nl. Deze website moet de bezoekers van de bestaande website Snowplaza.nl ook in de zomer bedienen op het gebied van vakantie en vrijetijdsbesteding. Daarbij wordt de volgende probleemstelling beantwoord: Op welke manier moeten de vorm en inhoud van www.hetisvakantie.nl vormgegeven worden om de huidige bezoekers van snowplaza.nl ook in de zomer te kunnen bedienen op het gebied van vakantie en vrijetijdsbesteding? Om bovenstaande probleemstelling te kunnen beantwoorden, is er gebruik gemaakt van deskresearch en fieldresearch. Met behulp van deskresearch konden de trends, de concurrenten en de geschatte kosten van het webdesign in kaart worden gebracht. Daarnaast is er fieldresearch gedaan in de vorm van een online enquête en een panelgesprek. Deze vormen van fieldresearch gaven een goed inzicht in de wensen en behoeften van de doelgroep op het gebied van vakanties en websites. Aan de hand van de resultaten van bovenstaand onderzoek, is er een advies gevormd. Dit advies wordt bekrachtigd door middel van een prototype van de website die als bijlage aan dit rapport is bijgevoegd. Het advies gaat in op de vormgeving en de content van de website. De website voldoet op het gebied van content en van vormgeving aan bijna alle laatste trends. Er is gekozen voor een lange website waarbij het nodig is om verticaal te scrollen. Deze website is opgedeeld in egale kleurvlakken, zodat er een overzichtelijk beeld ontstaat. Er wordt gebruik gemaakt van lichte kleuren, aangevuld met de zomerse kleur Oranje. De website bevat mooie en grote beelden en veel visuele content. De website biedt twee verschillende uitgangspunten om inspiratie op te doen voor een zomervakantie. Zo kunnen de bezoekers kiezen voor een land en van daaruit op zoek gaan naar een leuke bestemming. De bezoekers kunnen ook kiezen voor een soort vakantie en van daaruit zoeken naar een geschikte bestemming. Denk hierbij aan een avontuurlijke vakantie of juist een relax vakantie. Als laatste bevat de website een blog om unieke content te creëren en zo de vindbaarheid te vergroten. English summary Spalder Media Group has requested a study regarding the new website Hetisvakantie.nl. This website must inform and inspire the visitors of Snowplaza.nl when they are looking for a destination for a summer holiday. In addition, the following question is answered: How should the form and content of www.hetisvakantie.nl be designed to serve the current visitors of Snowplaza.nl in the summer, regarding holiday and leisure activities? To answer the problem above, I used deskresearch and fieldresearch. With the use of deskresearch the trends, competitors and the estimated cost of the web design are researched. The fieldresearch concisted an online survey and a panel discussion. These types of field research provided a good insight into the needs of the target group in terms of summer holidays and websites. On the basis of the results of the above research findings, I have formed an advice for Spalder Media Group. This advice is accompanied by a prototype of the website, which is attached tot his report as an appendix. The website fulfills almost all the latest trends in content and design. I have chosen a long site where it is necessary to scroll vertically. This website is divided into flat areas of color, to make sure the website is transparent. We made use of light colors, complemented by the summery color of orange. The website contains many beautiful and big images and visual content. The website offers two different starting points to get inspired for a summer vacation. The visitors can first choose a country and look for the right destination from there. Visitors can also choose an activity first and then seek for a suitable destination. Finally, the website includes a blog to create unique content and to increase the findability.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk