De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Frans en Duits: vakoverstijgend samenwerken

Rechten:

Frans en Duits: vakoverstijgend samenwerken

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Het SMC is een Havo/Vwo streekschool voor de Zaanstreek. Leerlingen komen uit de gehele regio. In het schooljaar 2008-2009 is een nieuwe talenvleugel opgeleverd. Voor de secties Frans en Duits, die samen een etage delen, is er een lokaal met één open wand aan de gangzijde, met er tegenover een lokaal met een schuifwand aan de gangkant. Hierdoor kunnen deze lokalen samen één grote ruimte vormen. Voorts zijn er twee traditionele lokalen met tussen deze lokalen eveneens een schuifwand. Ook deze twee lokalen kunnen dus tot één groot lokaal worden gevormd. Op het SMC heerst een sterke Natuur-cultuur, wat inhoudt dat veel leerlingen een Natuurprofiel (N-profiel) kiezen. Op het Vwo is dit een trend en het lijkt ook een trend te worden op de Havo. Door het kiezen van een N-profiel kiezen steeds minder leerlingen Frans en/of Duits. Het idee voor mijn onderzoeken is ontstaan naar aanleiding van de vragen: hoe de leerlingen meer te motiveren voor de vakken Frans en Duits? en hoe de nieuwe flexibele ruimte daarbij te benutten? In de literatuur wordt met name gesproken over clusteroverstijgende projecten, d.w.z. projecten waarbij vakken uit verschillende vakgroepen een project uitvoeren. De vakoverstijgende projecten binnen de moderne vreemde talen, waren voornamelijk geïntegreerd literatuuronderwijs en een taaldorp. In mijn AO rapport heb ik vier derde klassen geënquêteerd over de samenwerking tussen Frans en Duits. Ook heb ik twee collega’s geïnterviewd over de samenwerking. Uit het rapport blijkt dat de leerlingen en docenten een samenwerking op prijs stellen en dat deze op organisatorisch niveau ook al bestaat. Het vervolg onderzoek dat ik deed voor OO bestond uit het houden van een project Frans en Duits waarbij de vakken geïntegreerd werden aangeboden ten einde de motivatie te verhogen bij de leerlingen voor Frans en Duits. Uit dit rapport komt naar voren dat de leerlingen het project als positief hebben ervaren, wat hun motivatie voor Frans en Duits heeft vergroot. Door deze twee onderzoeken heeft het SMC inzicht gekregen in de samenwerking tussen Frans en Duits en is er een project gestart ter verhoging van de motivatie van de leerlingen, waarbij de ruimte flexibel gebruikt wordt. Dit zal zeker een vervolg krijgen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Frans
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk