De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tips en adviezen voor docenten die moeite hebben met het omgaan met negatieve reacties van multiculturele leerlingen op homoseksualiteit

Rechten:

Tips en adviezen voor docenten die moeite hebben met het omgaan met negatieve reacties van multiculturele leerlingen op homoseksualiteit

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Dit rapport beschrijft het onderzoek voor de Stichting School en Veiligheid met de volgende probleemstelling: Hoe ziet een (eventueel online) tijdschrift of website eruit dat docenten tips en adviezen geeft over hoe ze het best om kunnen gaan met negatieve reacties van multiculturele leerlingen op homoseksualiteit. Scholen zijn sinds 2012 verplicht aandacht te geven aan seksuele diversiteit en de Stichting School en Veiligheid streeft na een expertisecentrum te zijn dat dergelijke waardevolle informatie zelf levert en doorgeeft aan scholen en docenten. Op dit gebied schiet de Stichting momenteel tekort en daarom heeft het mij verzocht onderzoek te doen naar dit onderwerp. Om hiermee te starten is als eerst onderzoek gedaan naar de Stichting School en Veiligheid en vervolgens naar de doelgroep (de docenten) en de jongeren die negatief reageren op homoseksualiteit. Zo blijkt dat enerzijds gemiddeld 78 procent van de Turkse en Marokkaanse jongeren tussen de 11 en 16 jaar moeite hebben met LHB’s (Lesbisch, Homo en Biseksueel) en anderzijds de docenten zich niet capabel genoeg voelen om een goed gesprek aan te gaan over dit thema omdat ze hiervoor onvoldoende handvatten hebben. Uit de panelgesprekken en interviews die gehouden zijn met de docenten kwam naar voren dat de docenten het meest geïnteresseerd zijn in een online tijdschrift van maximaal 12 pagina’s met feitelijke en toepasbare informatie over homoseksualiteit en tevens met verwijzingen naar andere media en de juiste tone of voice. Aan de hand van de deskresearch zijn drie dummy’s gemaakt waaruit de docenten in de panelgesprekken de dummy moesten kiezen de hen het meest aansprak. Veel docenten waren het met elkaar eens dat ze het liefst een online tijdschrift lezen die een warme maar toch professionele uitstraling heeft. Ook is gebleken dat de docenten dit online tijdschrift het liefst ontvangen via de mail en dat er een mogelijkheid is tot het zelf uitprinten van het tijdschrift. Qua vormgeving is het van belang dat er veel gebruik wordt gemaakt van beeld. De teksten mogen zeker niet te lang zijn, omdat lange stukken tekst lezen van een scherm niet aan te raden is. Opvallend is dat er tijdens de panelgesprekken is gebleken dat de overgrote meerderheid geen moeite heeft met een reclamebanner in het online tijdschrift. In de laatste fase van dit onderzoek is alle informatie uit zowel de desk- als de fieldresearch bij elkaar gebracht en is een redactionele formule geschreven. Dit is te lezen in het hoofdstuk ‘Advies’. Executive summary In this thesis there has been done research for the Stichting School en Veiligheid. This rapport investigates the following problem: What does an –online- magazine or website look like that helps teachers handle negative reactions to homosexuality from students with a multicultural background? In the Netherlands schools are obligated to address homosexuality and the Stichting School en Veiligheid wants to be a center of expertise that gives or directs valuable information to teachers. Unfortunately the Stichting does not live up to this now and therefore has asked me to write this thesis. To start this investigation, I did research on the company itself and highlighted the target groups; the teachers as well as the multicultural students making the negative comments about homosexuality. It turned out that 78 percent of the Turkish and Maroccan students between the ages of 11 and 16 has problems with LGB’s (Lesbian, Gay, Bisexual). The teachers do not feel empowered enough to start off a good conversation about this matter. From the fieldresearch it turned out the teachers are mainly interested in an online magazine with a maximum of 12 pages with facts and applicable information about homosexuality an the right tone of voice. By the hand of 3 dummies the teacher could decide which magazine would speak to them most. A lot of teacher agreed that they like to read an online magazine that looks professional but has a warm look at the same time. The teachers also clearly stated that they would like a feature that would make it possible to print off the magazine easily in case they want to carry it around. The design of the magazine should focus on a the right mixture of text and images. The written parts cannot be too long since reading of a screen cannot be maintained for a long time. Most teachers in the fieldresearch stated that they do not have any trouble with the placement of advertorial banners in the magazine. In the last fase the desk- and fieldresearch have been combined and there has been written an editorial formula which can be read in the chaper ‘Advies’.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk