De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Content op de schop

Rechten:

Content op de schop

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de contentbehoefte van Nederlandse, hoogopgeleide (hbo, wo) vrouwen tussen de 18 en 35 jaar wat betreft een online magazine over carrière. Met de resultaten uit dit onderzoek heb ik de volgende vraag beantwoord: Aan welke journalistieke eisen moet de content van het online magazine van Ambitieuze Meisjes volgens de doelgroep voldoen? Om mijn onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb ik gebruik gemaakt van deskresearch en fieldresearch. Het fieldresearch bestaat uit zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Het kwantitatief onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête, die is ingevuld door 401 respondenten. Met behulp van dit onderzoek heb ik de doelgroep van Ambitieuze Meisjes leren kennen en heb ik globaal inzicht gekregen in de wensen en eisen van de doelgroep wat betreft de onderwerpen van het Ambitieuze Meisjes Magazine. De resultaten van de enquête vormden dan ook de basis van mijn kwalitatief onderzoek, dat bestaat uit vier panelgesprekken. Deze panelgesprekken heb ik gebruikt om de enquêteresultaten over de journalistieke eisen die de doelgroep aan de content stelt verder uit te diepen. Uit mijn kwantitatief onderzoek blijkt dat 86% van de respondenten voorkeur geeft aan een printmagazine in vergelijking met een online magazine. Uit mijn kwalitatief onderzoek blijkt dat dit vooral te maken heeft met het doel waarmee de vrouwen lezen (ontspannen doen de vrouwen graag met een printmagazine). De doelgroep vindt het namelijk geen probleem om een carrièremagazine online te lezen. De vrouwen uit de doelgroep blijken vooral op zoek te zijn naar verhalen waar ze zich mee kunnen identificeren. Ze vinden het leuk om een persoonlijk verhaal te lezen over de vrouwen die in het Ambitieuze Meisjes Magazine aan het woord komen. Ze willen zich laten inspireren en motiveren door de verhalen van andere ambitieuze vrouwen. Ze willen uit het verhaal dingen halen die ze in hun eigen leven toe kunnen passen. Deze verhalen moeten vooral amuseren en informeren als doel hebben. De genres waarin deze verhalen volgens de doelgroep gepresenteerd zouden moeten worden, zijn als volgt: interview, (foto)reportage, column, achtergrondverhaal of een informatief artikel. Summary The goal of this study is to determine the content need of Dutch, high educated females between 18 and 35 years old when it comes to an online magazine about career. I used the results to determine which journalistic demands the target group claims of the online Ambitieuze Meisjes Magazine from the Ambitieuze Meisjes network. To answer my research question I did desk research and field research. The field research consists of both a quantitative and a qualitative study. I performed my quantitative study by spreading an online survey, which has been filled out by 401 respondents. The online survey helped me to learn more about the target group and create an overall picture of the wishes and demands concerning the subjects in the Ambitieuze Meisjes Magazine. The results of my online survey formed the foundation of the qualitative study: four conversations with people selected from the target group. During these conversations I unraveled the results of my survey considering the journalistic demands. My quantitative study reveals that 86% of the respondents prefers to read a print magazine instead of an online magazine. My qualitative study shows this has to do with the goal of reading (the target group prefers to relax with a print magazine). The target group has no problem with reading a career magazine online. The women in the target group are looking for stories to identify themselves with. They like reading a personal story about the women in the Ambitieuze Meisjes Magazine. They want to be inspired and motived by the stories of other ambitious women. They want to learn things from their stories that they can apply to their own life. These stories should be amusing and informative. The styles these stories have to be presented in are as following: interview, (photo) coverage, column, background story or an informative article.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk