De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het vergroten van de betrokkenheid tussen de kijker en het programma De Magische Winkel door middel van een crossmediaal concept

Rechten:

Het vergroten van de betrokkenheid tussen de kijker en het programma De Magische Winkel door middel van een crossmediaal concept

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Het onderzoek is uitgevoerd door middel van deskresearch en fieldresearch. Er is inzicht verkregen in de AVROTROS, de doelgroep, trends op het gebied van crossmedia en succesfactoren op het gebied van betrokkenheid. Ook zijn er best practices geanalyseerd die een inspiratie hebben gevormd voor het crossmediaal concept. In fieldresearch is er gebruik gemaakt van enquête, panelgesprekken en interviews. Hierdoor is het crossmediaal concept van De Magische Winkel concreet geworden. De belangrijkste succesfactor om de betrokkenheid tussen het programma De Magische Winkel en de doelgroep te vergroten is: interactie. De doelgroep bevindt zich in een levensfase waarin zij een eigen identiteit gaan ontwikkelen. Hierin is communicatie met leeftijdgenoten van belang om hun zelfpresentatie en zelfonthulling te oefenen en te verbeteren. (Pijpers, 2012) De Magische Winkel moet sociale media: Instagram, Snapchat en Whatsapp inzetten. Hierdoor kan de doelgroep met elkaar communiceren. De doelgroep vindt het leuk als de berichten op sociale media een afbeelding hebben en hen kunnen informeren, amuseren, inspireren en helpen. Door in de berichten op de sociale media onder andere vragen te stellen aan de doelgroep, wordt er interactie gecreëerd tussen de doelgroep en het programma. Uit de enquête is gebleken dat de doelgroep het leuk vindt als er verschillende activiteiten op de website komen, zoals: nieuwe trucs aanleren, achtergrondinformatie lezen over de goochelaars en kennis testen over goochelen. De website van De Magische Winkel is een verrijking van het programma, waar nieuwe content wordt aangeboden. De doelgroep kan reageren op de video’s, waarin nieuwe trucs worden uitgelegd. Hierdoor is het voor de doelgroep mogelijk om te communiceren met leeftijdgenoten. Het evenement is een onderdeel van het crossmediaal concept. De betrokkenheid wordt via het evenement vergroot, omdat het voor de doelgroep mogelijk is om face to face contact te leggen met leeftijdgenoten en Nederlandse goochelaars. Uit fieldresearch is gebleken dat activiteiten als workshops volgen, goochelshows bekijken en spellen spelen een beleving voor de doelgroep bieden. Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek is er een crossmediaal concept gevormd. Het crossmediaal concept is beschreven aan de hand van de vijf speerpunten uit het basisboek Crossmedia Concepting. (Reynaert & Dijkerman, 2012) Summary De Magische Winkel is a child program where talents can been learned conjuring tricks form Dutch magicians. It is impossible for the target group: viewers in the age of nine to twelve years, to feel involved to the program because it is not using social media, a website and an event. In order to make this possible, the target must be offered a perception, by means of a cross-media concept. This research showed how to enhance the involvement between the viewer and the program by using social media, website and event. The research was conducted through desk research and field research. It gave insight in AVROTROS, the target group, trends in cross-media and success-factors in involvement. The best practices are also analysed and have formed an inspiration for the cross-media concept. In field research is used survey, discussions and interviews, when the cross-media concept becomes concrete. The most important success-factor to increase involvement between the target group and the program is interaction. The target group is in a stage of life in which they develop their own identity. Communication with peers is important to exercise and improve their self-presentation and self-disclosure. (Pijpers, 2012) De Magische Winkel should use social media as Instagram, Snapchat and Whatsapp, this way they can communicate with peers. The target group is more interested if the posts on social media can informs, entertains, inspires and help them out. Questions in the posts on social media creates interaction between the target group and De Magische Winkel. The survey have showed that the target group likes various activities, such as learning new tricks, reading background information about magicians and testing knowledge about magic on the website. The website of De Magische Winkel is an enrichment of the program where new content is offered. It is possible for the target group to give comments to the videos on the website, this way they can communicate with peers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk