De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De dieetbehandeling van ouderen met obesitas in de eerste lijn diëtetiek : Hoe worden ouderen met obesitas op dit moment behandeld door de eerstelijns diëtisten in Nederland en hoe zou de effectiviteit van de behandeling vergroot kunnen worden?

Rechten:

De dieetbehandeling van ouderen met obesitas in de eerste lijn diëtetiek : Hoe worden ouderen met obesitas op dit moment behandeld door de eerstelijns diëtisten in Nederland en hoe zou de effectiviteit van de behandeling vergroot kunnen worden?

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond en doel: Er is een toenemend aantal ouderen met obesitas in Nederland. Door deze toename is een optimale dieetbehandeling voor deze groep van belang. Er is tot nu toe echter nog weinig bekend over de effectiviteit van de huidige dieetbehandeling die door de diëtist wordt uitgevoerd. Daarom is het doel van deze scriptie om een beschrijving te maken van hoe ouderen met obesitas in Nederland behandeld worden door de eerstelijns diëtist. Tevens wordt de effectiviteit hiervan in kaart gebracht. Methode: Deze scriptie is geschreven aan de hand van de data van het project DIEET: ‘’Diëtetiek: Effectief en Toekomstbestendig’’. Het project DIEET is opgezet om de effectiviteit van het werk van de eerstelijns diëtist in Nederland te evalueren Het is een prospectieve, observationele studie. Tijdens deze studie zijn er observaties gedaan tijdens eerste consulten. De geobserveerde onderwerpen zijn: gegevens over praktijklocatie, de inhoud van het consult, opgestelde doelen en gegeven adviezen, antropometrie, de afronding van het consult en communicatietechnieken. Na 6 en 9 maanden is er een follow-up meting uitgevoerd. Hierbij is nagevraagd aan de diëtist of de cliënt nog in behandeling was, of het hoofddoel is behaald en is onder andere het gewicht en de middelomtrek genoteerd. Gegevens zijn nagevraagd aan de cliënt wanneer deze voor een follow-up uit behandeling was. Binnen dit afstudeeronderzoek zijn cliënten van 55 jaar en ouder met een BMI >30kg/m2 geïncludeerd. Voor de beoordeling van de effectiviteit van de dieetbehandeling zijn er grenswaarden gehanteerd die een positief gezondheidseffect hebben en die opgenomen zijn in behandelrichtlijnen. De effectiviteit van de behandeling is beoordeeld bij cliënten nadat ze uit behandeling zijn gegaan, dit was op 6 of 9 maanden. Cliënten zonder follow-up die nog in behandeling waren zijn niet meegenomen in de analyses voor het beschrijven van de duur van de behandeling en de effectiviteit, omdat hun gegevens incompleet waren. Resultaten: Er hebben 175 ouderen met obesitas meegedaan aan het project DIEET, waarvan 59% vrouw en 41% man met een gemiddelde leeftijd van 64 (± 7) jaar. De meest voorkomende primaire verwijsdiagnoses zijn overgewicht (49%) en Diabetes Mellitus type 2 (45%). Cliënten hebben gemiddeld 6,4 (± 3,2) consulten bij de diëtist. De gemiddelde duur van de behandeling is 7,4 (± 1,8) maanden en na 9 maanden is 23% nog in behandeling. 91% van de cliënten is doorverwezen door de huisarts of praktijkondersteuner om naar de diëtist te gaan. Binnen de behandeling wordt antropometrie weinig toegepast. Middelomtrek wordt bij 29% gemeten en zowel de bovenarmomtrekmeting, de huidplooimeting en de bloeddrukmeting worden nooit toegepast. Binnen de behandeling past de diëtist veel methoden van gespreksvoering en –technieken toe. Daarnaast wordt er door 64% van de diëtisten een primair behandeldoel opgesteld. Na 6 maanden heeft 31% dit primaire behandeldoel behaald. Cliënten hebben een gemiddeld gewichtsverlies van 2,0 (± 5,0) kg. 26% van de cliënten wordt effectief (>5% gewichtsverlies) behandeld. Conclusie: Deze observationele studie onder 175 oudere cliënten met obesitas laat zien dat dieetbehandeling in Nederland leidt tot een gemiddeld gewichtsverlies van 2,0 (± 5,0) kg met een effectiviteit van 26% volgens de afkapwaarden uit de behandelrichtlijnen. 31% van de cliënten heeft hun primaire behandeldoel van de behandeling binnen 6 maanden behaald. Hierbij wordt er weinig tot geen antropometrie toegepast. Wel worden de aanbevolen methoden van gespreksvoering- en technieken door de diëtist frequent toegepast.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk