De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leefomgevingsfactoren die invloed hebben op de lichamelijke activiteit van ouderen (65-75 jaar) : Kwalitatief onderzoek onder Amsterdamse ouderen (65-75 jaar, in de wijken Apollobuurt en Slotermeer-Zuidwest)

Rechten:

Leefomgevingsfactoren die invloed hebben op de lichamelijke activiteit van ouderen (65-75 jaar) : Kwalitatief onderzoek onder Amsterdamse ouderen (65-75 jaar, in de wijken Apollobuurt en Slotermeer-Zuidwest)

Rechten:

Samenvatting

Inleiding: De GGD Amsterdam heeft het project Vitaal Ouder worden in Stedelijke context opgericht om samen met het lectoraat Omgeving en Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam inzicht te krijgen in de samenhang tussen de waardering of beleving van de objectieve leefomgevingskwaliteit, het gebruik van de openbare ruimte en de gezondheid van Amsterdamse ouderen. Beweging is een belangrijk gezondheidsaspect voor ouderen dat door de leefomgeving gestimuleerd moet worden. Doordat weinig bekend was over welke leefomgevingsfactoren invloed hebben op de beweging van Amsterdamse ouderen, luidt de probleemstelling: Welke leefomgevingsfactoren hebben volgens Amsterdamse ouderen (65-75 jaar) in de wijken Apollobuurt en Slotermeer- Zuidwest invloed op hun lichamelijke activiteit? Hieruit werden vervolgens adviezen voor de GGD opgesteld over het inrichten van een gezonde stedelijke leefomgeving op het gebied van beweging. Methode: Via focusgroepgesprekken met Amsterdamse ouderen, is er onderzocht welke factoren invloed hebben op hun beweging. Het doel was om drie focusgroepen in de Apollobuurt en drie in Slotermeer-Zuidwest af te nemen. Voor de focusgroepen was er een vragenprotocol opgesteld, waar vervolgens op doorgevraagd werd. Uiteindelijk zijn alle gesprekken getranscribeerd en gecodeerd met het codeerprogramma Atlas.ti. Resultaten: In totaal zijn er vijf focusgroepen afgenomen: twee in Slotermeer-Zuidwest (14 deelnemers) en drie in de Apollobuurt (18 deelnemers). De ouderen doen vooral activiteiten als fietsen, wandelen, traplopen en zwemmen. Volgens hen hebben de bereikbaarheid van de faciliteiten in de wijk, de stadsdrukte, de huizenbouw en de aanwezigheid van parken de meeste invloed op hun dagelijks beweging. Daarnaast wordt het gezamenlijk bewegen als plezierig beschouwd. Naast de fysieke en sociale omgeving gaven ouderen aan dat de prijs van een sportschool ook van invloed is op de keuze om wel of niet lid te worden. Daarnaast zijn er nog factoren die het gevoel van ouderen tijdens het bewegen positief en negatief beïnvloeden. Zo gaven ouderen aan dat er veel stadsverkeer is, waardoor ze zich onveilig voelen op de fiets. Wat het fietsen wel prettig maakt, is de aanwezigheid van goede fietspaden. Conclusie: Volgens de ouderen stimuleert bereikbaarheid van de faciliteiten in de wijk, stadsdrukte, trappen in huis, aanwezigheid van parken en het gezamenlijk bewegen met een vriend of hond de dagelijkse beweging. Het financiële vermogen kan juist een belemmering zijn voor ouderen om lid te worden van een sportvereniging. Naast deze punten gaven ouderen ook aan dat ouderdom hun beweging belemmerd. Negentig procent van de deelnemers gaf aan dat het uiteindelijk afhangt van intrinsieke motivatie. Men moet zelf willen bewegen en er zin voor maken. Het is een aanbeveling om dit onderzoek in de Apollobuurt en Slotermeer-Zuidwest in geheel Amsterdam uit te voeren. Dan kan een representatief beeld gevormd worden van welke factoren invloed hebben op de beweging van alle Amsterdamse ouderen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk