De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een biologische sportreep voor duursporters tijdens het sporten : een verkennende studie naar de nutriënten en ingrediënten

Rechten:

Een biologische sportreep voor duursporters tijdens het sporten : een verkennende studie naar de nutriënten en ingrediënten

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: De Natuurverdubbelaars is een adviesbureau op het gebied van biodiversiteit en natuurbeleid. Zij zijn geïnteresseerd in het ontwikkelen van een biologisch sportvoedingspreparaat voor duursporters tijdens het sporten. Vanuit de praktijk hebben zij ervaren dat het consumeren van de huidige sportpreparaten kan leiden tot maag-darmklachten en tanderosie. Volgens hen spelen koolhydraten, vooral toegevoegde suikers, een grote rol bij deze klachten. Zij zien een kans binnen de markt voor het introduceren van een biologisch sportvoedingspreparaat. Doel: Het doel van deze studie is erachter te komen uit welke nutriënten en ingrediënten een biologisch sportvoedingspreparaat moet bestaan zodat deze voldoet aan de aanbevelingen omtrent voeding voor duursporters tijdens het sporters. Methoden: Er is kwalitatief onderzoek verricht aan de hand van 3 methoden. De eerste methode die is toegepast is een literatuurstudie, om inzicht te krijgen in de markt, in de aanbevelingen voor sportvoeding, de soorten en herkomst van koolhydraten en het effect op prestatie, tanderosie en maag-darmklachten. De tweede methode die is toegepast, zijn diepte-interviews met 3 sportdiëtistes, om de individuele perceptie van deze inhoudsdeskundigen op het gebied van sportvoedingspreparaten te achterhalen en de tot dan toe gevonden resultaten te bevestigen. De derde methode die is toegepast was een focusgroep, met als doel inzicht krijgen in de motieven en behoeften van de consument (ervaringsdeskundigen). Hiervoor zijn alleen recreatieve ervaringsdeskundigen geworven, die maximaal 3 keer per week, minstens 1 uur per keer trainen of een wedstrijd hebben, regelmatig gebruik maken van sportvoedingspreparaten en 18 jaar of ouder waren. Resultaten: Een sportvoedingspreparaat voor duursporters tijdens het sporten moet minstens 30 gram koolhydraten bevatten met glucose:fructose in de verhouding 2:1. Dit zorgt voor meer energie bij sporten die langer duren dan 1,5 uur. Er ontstaan betere prestaties doordat de eigen glycogeenvoorraad niet wordt opgemaakt omdat er voldoende energie wordt aangeboden in de vorm van voeding. Het optreden van vermoeidheid wordt hierdoor uitgesteld. Ook zorgt deze verhouding voor vermindering van het optreden van symptomen van maag-darmklachten bij gebruik van sportpreparaten. Het sportvoedingspreparaat mag maximaal 7,5 gram eiwit, 3,75 gram vet en weinig/geen vezels bevatten. Deze hoeveelheden kunnen zorgen voor een vermindering van het optreden van maag-darmklachten. Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat het ontstaan van maag-darmklachten persoonsgebonden is. De aanbevelingen voor eiwit, vet en vezels mogen niet hoger uitkomen omdat aanwezigheid van te veel eiwit, vet en vezels de maaglediging vertraagt en daarmee de opname van energie door het lichaam. Over de aanwezigheid van koolhydraten in sportvoedingspreparaten en het ontstaan van tanderosie bestaat geen consensus. Glucose levert energie aan de spieren, hierdoor is de belangrijkste energiebron voor het lichaam koolhydraten. De hoofdingrediënten die gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van een sportvoedingspreparaat zijn daarom gedroogd fruit, granen en suikers. Ingrediënten die hoge gehaltes vet, eiwit en/of vezels bevatten moeten worden vermeden of met mate gebruikt worden. Conclusie: Er is een productconcept van een sportreep tijdens het sporten ontwikkeld waarbinnen voldaan wordt aan de aanbevelingen die behoren bij duursporters. Het concept is een advies voor de Natuurverdubbelaars en kan naar wens aangepast worden. Om beter bij de wens van de consument aan te sluiten wordt er geadviseerd om een behoefteonderzoek te houden onder duursporters.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk