De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

en eiwitbehoefte te halen in plaats van medische drinkvoeding bij revalidanten (55+) in een verpleeghuis?

Rechten:

en eiwitbehoefte te halen in plaats van medische drinkvoeding bij revalidanten (55+) in een verpleeghuis?

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond Ondervoeding onder ouderen die revalideren in een verpleeghuis is een ernstig probleem in Nederland. Ondervoeding kan zorgen voor een minder snel herstel en een afname van de spiermassa. Om dit te voorkomen is het van belang om cliënten zo snel mogelijk in een goede voedingstoestand te brengen. Doel Het d van re oel van deze studie is het onderzoeken van de mogelijkheid om de energie- en eiwitbehoefte validerende ouderen te behalen met het gebruik van extra energie- en eiwit(ver)rijk(t)e verstrekkingen in plaats van medische drinkvoeding. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de therapietrouw en cliënttevredenheid van de geadviseerde producten. Methoden Er is een inventariserend praktijkonderzoek uitgevoerd onder 14 revaliderende ouderen met (een risico op) ondervoeding. Dit onderzoek is een gecontroleerde interventiestudie. Cliënten met score rood of oranje op de SNAQrc zijn meegenomen in de onderzoekspopulatie. De cliënten zijn aan de interventiegroep (n=7) en de controlegroep (n=7) toegewezen. De interventiegroep heeft gedurende de onderzoeksperiode van 14 dagen gebruik gemaakt van extra energie- en eiwit(ver)rijk(t)e verstrekkingen. De controlegroep heeft gebruik gemaakt van medische drinkvoeding, dit is de standaard behandeling. Op dag 15 is de voedingsinname over de voorgaande dag geëvalueerd met behulp van de 24-uur recall methode. Wanneer de cliënt een eiwitinname had van ≥1,2 g/kg lichaamsgewicht en de energie-inname overeenkwam met 90-110% van de Harris en Benedict (1984)+30% toeslag, werd dit beschouwd als een adequate inname. Verder zijn de therapietrouw en de cliënttevredenheid in beide onderzoeksgroepen gemeten met een 14-daags logboek, vuilniszak en een vragenlijst. Resultaten Er is geen significant verschil gevonden tussen de onderzoeksgroepen betreft het behalen van een adequate energie-inname (90-110%) en voldoende eiwitinname (≥1,2g/kg lichaamsgewicht). Wel is er een significant hogere cliënttevredenheid geconstateerd met het rapportcijfer voor de extra energie- en eiwit(ver)rijk(t)e verstrekkingen (8,0 ± 1,4) ten opzichte van de medische drinkvoeding (6,0 ± 0,9). Echter leidde deze hogere waardering niet tot een hogere therapietrouw binnen de interventiegroep. Conclusie Er is binnen deze onderzoekspopulatie geen significant verschil gevonden betreft het behalen van een adequate energie-inname en een voldoende eiwitinname met het gebruik van de extra energie- en eiwit(ver)rijk(t)e verstrekkingen of medische drinkvoeding. Wel lijken de cliënten de eiwit(ver)rijk(t)e producten meer te waarderen. Vervolgonderzoek met een grotere onderzoekspopulatie is noodzakelijk om daadwerkelijk een effect van het gebruik van deze producten aan te kunnen tonen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk