De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Onderzoek op niveau': verwerken van de gegevens uit de pilots en het aanpassen van de structuur en het taalniveau van de pilotinstrumenten voor onderzoek naar eet- en beweeggedrag van kinderen (2-3 jaar) in Amsterdam Nieuw-West.

Rechten:

'Onderzoek op niveau': verwerken van de gegevens uit de pilots en het aanpassen van de structuur en het taalniveau van de pilotinstrumenten voor onderzoek naar eet- en beweeggedrag van kinderen (2-3 jaar) in Amsterdam Nieuw-West.

Rechten:

Samenvatting

Inleiding: Overgewicht ontstaat op steeds jongere leeftijd. Bij kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst is de prevalentie van overgewicht hoger dan bij kinderen van Nederlandse afkomst. Om beter inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan is een grootschalig onderzoek opgezet in samenwerking met Impuls Kinderopvang om het eet- en beweeggedrag van twee- en driejarige kinderen in Amsterdam Nieuw-West in kaart te brengen. In voorgaand onderzoek zijn een oudervragenlijst en eetdagboekje ontwikkeld en in april 2015 als pilot bij een voorschool afgenomen. Uit de pilot kwam naar voren dat ouders de vragenlijst en het eetdagboekje moeilijk te begrijpen vonden en deze niet altijd goed invulden. In juli 2015 is een tweede pilot afgenomen bij een kinderdagverblijf. Voor verder betrouwbaar onderzoek was het van belang dat de vragenlijst en het eetdagboekje door de hele doelgroep goed ingevuld zouden kunnen worden. Doel: Het doel van dit onderzoek was om de beschikbare gegevens van de twee pilots, afgenomen bij voorschool ‘De Boomgaard’ en kinderdagverblijf ‘Het Groeibos’, te verwerken en aan de hand hiervan de structuur en het taalniveau van de oudervragenlijst en het eetdagboekje aan te passen. Dit moest leiden tot een geoptimaliseerde oudervragenlijst en voorgestructureerd eetdagboekje, waarmee in een vervolgstudie op grote schaal betrouwbaar het eet- en beweeggedrag van twee- en driejarige kinderen in Amsterdam Nieuw-West in kaart kan worden gebracht. Methode: Gegevens van achttien respondenten van voorschool ‘De Boomgaard’ en twaalf respondenten van kinderdagverblijf ‘Het Groeibos’ van Impuls Kinderopvang waren beschikbaar. De gegevens uit de oudervragenlijst zijn in Excel verwerkt en omgezet naar beschrijvende statistiek (aantallen, percentages, medianen, gemiddelden, standaarddeviaties en kwartielen). De eetdagboekjes zijn gecodeerd (NEVO 2013) en met behulp van Excel en SPSS verwerkt naar gemiddelden en standaarddeviaties op het gebied van energie, macronutriënten, productgroepen en inname per eetmoment. Als derde is contact gelegd met een taalexpert en is er literatuuronderzoek uitgevoerd, waardoor het juiste taalniveau voor de doelgroep is vastgesteld. Dit heeft geleid tot het verlagen van het taalniveau en verbeteren van de structuur van de pilotinstrumenten. Resultaten: Uit de oudervragenlijst is gebleken dat 67% van de ouders bij de voorschool eerste generatie allochtoon is ten opzichte van 21% bij het kinderdagverblijf. Daarnaast bleken ouders van het kinderdagverblijf een hoger opleidingsniveau te hebben. Er kwamen geen grote verschillen naar voren in energie- en macronutriënteninname en de inname per eetmoment tussen de voorschool en het kinderdagverblijf. Van de productgroepen ‘groenten’ (+28 g), ‘melk en melkproducten’ (+182 ml) en ‘vis’ (+20 g) werd bij het kinderdagverblijf meer geconsumeerd als bij de voorschool. Uit de productgroep ‘vlees, vleeswaren en gevogelte’ (+29 g) consumeerden de kinderen van de voorschool meer. Zowel de ouders als de kinderen bij het kinderdagverblijf bewegen meer als ouders en kinderen bij de voorschool, dit verschil was zowel in de zomer als winter aanwezig. Voor de pilotinstrumenten bleek B1 het meest geschikte taalniveau voor de doelgroep te zijn. Dit kon worden bereikt door makkelijke woorden en korte zinnen te gebruiken en door afbeeldingen toe te voegen. Conclusie: De energie- en macronutriënteninname en inname per eetmoment waren vergelijkbaar tussen de voorschool en het kinderdagverblijf. Binnen vier productgroepen (groente, melk, vis, vlees) waren er wel verschillen in inname te zien. Zowel de kinderen als de ouders van de kinderen bij het kinderdagverblijf bewegen meer als bij de voorschool. Ook werd duidelijk dat er binnen de doelgroep grote verschillen waren in opleidingsniveau en beheersing van de Nederlandse taal. Desondanks was het mogelijk om één oudervragenlijst en eetdagboekje te ontwikkelen die aansluit bij de gehele doelgroep. De pilotinstrumenten zijn hierbij verlaagd in taalniveau en de structuur is verbeterd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk