De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mantelzorgers van mensen met dementie ondersteunen met behulp van technologie

Rechten:

Mantelzorgers van mensen met dementie ondersteunen met behulp van technologie

Rechten:

Samenvatting

Binnen dit onderzoek staan mantelzorgers van mensen met dementie centraal. Hoelang mensen met dementie zelfstandig thuis kunnen blijven wonen is vaak afhankelijk van de tijd die de mantelzorger voor de persoon met dementie (PmD) kan zorgen. Om het leven van de mantelzorger makkelijker te maken zijn er al veel producten en diensten. Echter worden deze producten en diensten vaak niet goed gevonden, omdat de mantelzorger en PmD niet op de hoogte zijn. Dit probleem vormt de grondslag voor dit project. Op basis hiervan is de volgende hoofdvraag opgesteld: “Welke technologische producten en/of diensten bestaan er en worden er gebruikt in de verschillende stadia van dementie, zodat mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie ondersteund en ontlast kunnen worden?” Allereerst is bestaande wetenschappelijke literatuur over dementie geraadpleegd om inzicht te krijgen in het ziektebeeld en ziekteverloop van de verschillende vormen van dementie. Daarnaast is er middels deskresearch onderzocht welke behoeftes bij mantelzorgers van mensen met dementie spelen. Een van de grootste onvervulde zorgbehoeftes is bijvoorbeeld de noodzaak tot informatie over dementie voor de mantelzorger. Vervolgens is er ook gekeken naar een bestaande enquête over ervaringen van mantelzorgers en hun behoeften aan en gebruik van ondersteunende middelen. Binnen deze enquête werden vragen gesteld over de behoeften naar mogelijke technologische hulpmiddelen voor mantelzorgers. Hierbij scoorde de volgende drie onderdelen het hoogste: monitoren van hulpbehoevende, snel informatie over het ziektebeeld kunnen vinden en een mantelzorgboek voor het overdragen van zorg. Ten tweede is gedurende het hele project een dynamische inventarisatielijst bijgehouden van bestaande ondersteunende producten en diensten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Op deze manier is er inzicht gecreëerd in welke bestaande producten en diensten beschikbaar zijn. Deze inventarisatie is later in het onderzoek geanalyseerd op basis van gebruiksintensiteit en de bijdrage. Ten derde is er onderzocht welke bestaande producten en diensten mantelzorgers zelf gebruiken en aanraden. Dit is gedaan door oproepen te plaatsen in verschillende groepen voor mantelzorgers van mensen met dementie op Facebook (zowel Nederlandse als internationale groepen). Door het plaatsen van deze oproepen is er geïnventariseerd welke producten en diensten er door de doelgroep gebruikt worden en welke producten en diensten zij zelf aan lotgenoten aanraden. Eén van de belangrijkste deelconclusies hieruit was dat er veel persoonlijke factoren mee spelen waardoor er geen ‘one-fits-all’ oplossing mogelijk is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tot slot is er gebruik gemaakt van de bovenstaande inzichten om te bepalen in hoeverre bestaande producten en diensten kunnen bijdragen aan het ontlasten van de mantelzorger. Hiervoor is gebruik gemaakt van de dynamische inventarisatielijst en is deze geclusterd en getoetst op basis van gebruiksintensiteit en de bijdrage die een product levert. Hieruit kwam naar voren dat veel producten en diensten aansluiten bij de vraag die er is bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een voorbeeld hiervan is de behoefte aan geheugensteuntjes (bijvoorbeeld knoppen die kunnen praten met zelf ingesproken berichten en duidelijke klokken) maar deze worden nog niet massaal gebruikt door de doelgroep. Uiteindelijk zijn alle bevindingen gecombineerd tot een concept voor een digitaal platform, genaamd ‘Match’, waarop mantelzorgers elkaar oplossingen en tips kunnen aanraden op basis van eigen ervaringen en factoren die meespelen bij hun specifieke zorgsituatie. Op deze manier kan Match deze mantelzorgers verbinden aan bestaande ondersteunende

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingInformatica
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk