De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Online filmprogramma Filmpraatjes

Rechten:

Online filmprogramma Filmpraatjes

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting De probleemstelling die in dit onderzoeksrapport centraal staat is: ‘Aan welke inhoudelijke eisen moet een online programmaformat over de Nederlandse film voldoen om zich aan te sluiten op de wensen en behoeften van jongeren in de leeftijd van 16-23 jaar?’ Dit onderzoek is gedaan door middel van deskresearch en fieldresearch. Bij het kwalitatieve onderzoek is er gekozen voor twee panelgesprekken en bij het kwantitatieve onderzoek voor een enquête. Hiermee worden zowel beschrijvende als verklarende onderzoeksvragen beantwoord. Dit wordt uiteindelijk tegenover de deskresearch gezet. Om tot een goed onderbouwd advies te komen wordt er vooral gekeken naar de doelgroep. Dit wordt gedaan door te kijken hoe jongeren de Nederlandse film consumeren, hoe zij het liefst worden geïnformeerd over de Nederlandse film en welke onderwerpen zij graag terug zien in het programmaformat. Vooral mannen in deze doelgroep blijken zich te informeren over een film door middel van video’s op YouTube. Online video is bovendien een van de sterkst virale en de snelst groeiende online content. Mobiel is de enige media- tijdsbesteding die groeit. Een video kort houden en interactiviteit zijn hierin trends. Uit de enquête blijkt dat het programma tussen de twee en vijf minuten lang moet zijn. In de panelgesprekken kwam naar voren dat het programma een discussie moet aanwakkeren, wil het zorgen voor interactiviteit. Het programma zelf moet een balans zijn tussen informatie en discussie met een informele sfeer. Uit onderzoek blijkt dat het bereik van de Nederlandse film via betaalde thuisconsumptie groter is dan via de bioscoop. Uit de panelgesprekken blijkt dat online streamingdiensten hier het populairst in zijn. Het is daarom aan te bevelen om vooral hier op te richten. Ook blijkt uit zowel de deskresearch als de fieldresearch dat Nederlandse televisieseries belangrijk zijn om als onderwerp te behandelen. Hiernaast geven jongeren aan dat zij de virale marketing missen over film in de sociale kringen en de social media, terwijl dit juist wel de meeste invloed heeft om de stap te zetten om een film te consumeren. Uit de enquête blijkt dat Facebook hier het juiste platform voor is. Het is daarom aan te bevelen om een koppeling te maken tussen Facebook en het YouTubekanaal waar het programma op wordt uitgezonden. Het programmaformat wordt hierdoor een crossmediaal concept. Via advertenties op YouTube kan er gewerkt worden aan een verdienmodel. Uit de enquête blijkt dat jongeren het liefst hier product placement zien. Een samenwerking met de streamingdienst Videoland is hierin ideaal, omdat dit platform veel Nederlandse content aanbiedt en nog niet zo bekend is bij de doelgroep. Executive summary The problem which is central to this research is: ‘What qualities does a online programme about Dutch films need to have, in order to fulfil the needs of young adults between the ages of 16 and 23?’ This research consisted of desk research as well as field research. For qualitative research there has been chosen for two panel discussions. For quantitative research there has been chosen for a survey. In this way, the descriptive and explanatory questions will be explained, and this will eventually be compared with the desk research. To in the end come to a well substantiated advice, there has been with specific interest looked at the targeted market. This will be done trough observation on how the youth consumes Dutch films, on how they are informed about them and what type of subjects they would like to see in a programme about that film. Men in particular seem to inform themselves about a film through YouTube. In fact, online videos is one of the fastest growing and most viral online content. And mobile phones are the only media- time consumer that shows growth. So keeping a video short and interactive is a trend within online video posting. From the survey it appears that videos between two and five minutes are preferred over the longer videos. And the panel discussions brought forward that the programme has to incorporate a discussion topic to keep it interesting for the viewers. The programme need to have balance between information about the film, facts stated throughout, and a discussion element. According to research results, Dutch films are more often watched at home than in cinema. And panel discussions show that streaming services are the most popular way to watch these films. This concluded that it would be wise to play in the hands of this. Furthermore the desk research, as well as the field research, shows that Dutch TV- series are an important discussion subject. Young adults also signal that they miss viral marketing of films in their social contracts and media, whilst it being the most influential way of getting the youth between ages of 16 and 23 to go see a film. This survey shows Facebook being the most prominent social media platform to do this. Therefore, it is recommended to make a connection between Facebook and a YouTube account on which the programme will be posted. This way, the programme will be a so called cross media concept. And with the possibility of advertisements on YouTube, money could be earned trough advertisers. The survey also shows that product placement would be a smart thing to do, and a collaboration with Dutch video streaming service Videoland would be ideal because they happen to offer the largest content collection on Dutch film, yet they are not well known amongst young adults.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk