De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inzicht in voorlichtingsmaterialen voor diëtisten tijdens consulten met kinderen met (ernstig) overgewicht

Rechten:

Inzicht in voorlichtingsmaterialen voor diëtisten tijdens consulten met kinderen met (ernstig) overgewicht

Rechten:

Samenvatting

Doel: Het doel van dit onderzoek was achterhalen welke voorlichtingsmaterialen op basis van criteria uit de literatuur en ervaringen uit de praktijk, het meest geschikt zijn voor diëtisten om te gebruiken tijdens consulten met kinderen van zes tot en met twaalf jaar met (ernstig) overgewicht. Inleiding: Het percentage kinderen met overgewicht stijgt. Dit wordt ook opgemerkt door diëtisten. Zij vragen zich steeds vaker af hoe een optimale behandeling van een kind met overgewicht eruitziet en hoe het gebruik van voorlichtingsmaterialen hierin past. Het gebruik hiervan kan van toegevoegde waarde zijn en de kwaliteit van de behandeling vergroten. Methoden: Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om enerzijds gebruik te maken van wetenschappelijk bewijs over de vereisten van voorlichtingsmaterialen en anderzijds van de meningen, wensen en ervaringen van diëtisten. Door middel van een literatuuronderzoek is in kaart gebracht aan welke vereisten voorlichtingsmaterialen inhoudelijk en visueel moeten voldoen. Daarnaast is een inventarisatie van voorlichtingsmaterialen voor de doelgroep gemaakt. Onder diëtisten is een vragenlijst verspreid om duidelijk te krijgen hoe het gebruik van voorlichtingsmaterialen op dit moment is en aan welke vereisten materialen volgens hen moeten voldoen. Om reeds ontwikkeld materiaal te beoordelen, is een criterialijst opgesteld. Deze lijst is een combinatie van de resultaten van het literatuuronderzoek en de vragenlijst. Aan de hand van deze criterialijst zijn bestaande voorlichtingsmaterialen beoordeeld. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een infosheet. Resultaten: Uit het literatuuronderzoek zijn criteria gekomen betreffende vormgeving, typografie en taalgebruik, illustraties en het omzetten van voorlichtingsmateriaal tot actie. Criteria waar voorlichtingsmaterialen volgens diëtisten inhoudelijk en visueel aan moeten voldoen zijn: kleurrijk, kort en bondig, betrouwbaar en prijs. Uit de vragenlijst blijkt dat driekwart van de diëtisten gebruik maakt van voorlichtingsmaterialen tijdens consulten met kinderen. De materialen die voornamelijk worden gebruikt zijn folders, met name die van het Voedingscentrum. Uit het onderzoek waarin de verschillende folders zijn vergeleken, blijkt dat de folders ‘Goede voeding voor je kind’ van FrieslandCampina en ‘Kinderen en een gezond gewicht’ van het Voedingscentrum aan de meeste criteria voldoen en daarom het meest geschikt zijn voor diëtisten om te gebruiken. Discussie: Op dit moment wordt door diëtisten het meest gebruik gemaakt van folders. Deze zijn in dit onderzoek ook vergeleken. De vraag is of folders de meest geschikte voorlichtingsmaterialen voor de doelgroep zijn of dat dit een andere categorie is. Hier moet verder onderzoek naar gedaan worden. Daarnaast zijn in dit onderzoek algemene criteria opgesteld voor de beoordeling. Deze zijn niet altijd toepasbaar voor specifieke doelgroepen, zoals allochtonen. Het beoordelen van voorlichtingsmaterialen is objectief en het ontwikkelen is vakwerk voor communicatie- en vormgevingsdeskundigen. Voor de inhoud moet worden samengewerkt met diëtisten. Conclusie: Voorlichtingsmaterialen zijn effectieve hulpmiddelen die door diëtisten ingezet kunnen worden bij de behandeling van kinderen van zes tot en met twaalf jaar met (ernstig) overgewicht. Bij het beoordelen en ontwikkelen kan gebruik worden gemaakt van de criteria uit dit onderzoek. Het ontwikkelen van voorlichtingsmateralen is echter vakwerk. Diëtisten moeten hun ervaringen en wensen met betrekking tot de inhoud delen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk