De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verschillen in de rapportage van de totale energie-inname bij etnische groepen

Rechten:

Verschillen in de rapportage van de totale energie-inname bij etnische groepen

Rechten:

Samenvatting

DOEL Het doel van dit onderzoek was om rapportagefouten van energie-inname bij de HELIUS doelgroep in kaart te brengen. Daarbij worden vier verschillende formules die de energiebehoefte van de doelgroep per dag berekenen met elkaar vergeleken. Uiteindelijk is de volgende probleemstelling tot stand gekomen: Is er sprake van onder- en overrapportage van de energie- inname bij de vijf verschillende etnische groepen van de HELIUS studie? METHODEN Voor de uitvoering van deze probleemstelling is gebruik gemaakt van HELIUS voedselfrequentievragenlijsten (FFQ). Deze vragenlijsten zijn door 5052 deelnemers ingevuld met een leeftijd van 18-70 jaar, woonachtig in Amsterdam die een Nederlandse, Surinaams Hindoestaanse, Surinaams Creoolse, Turkse of Marokkaanse etniciteit hebben. Dit observationeel onderzoek is cross sectioneel, toetsend en kwantitatief. Om de energiebehoefte in kaart te brengen zijn er in totaal vier formules gebruikt. Met behulp van de Goldberg methode is onder- en overrapportage vastgesteld. De vijf verschillende etnische groepen zijn met elkaar vergeleken door middel van een meervoudige logistische regressie analyse. Hierdoor zijn de verschillen in onder- en overrapportage van de energie-inname tussen de etnische groepen vastgesteld. RESULTATEN Uit dit onderzoek blijkt dat 42-64% van de populatie onderrapporteert en 1,5-11% hun energie-inname overrapporteert. Er werd weinig verschil gevonden in de onderrapportage van de energie-inname bij mannen en vrouwen ten opzichte van de Nederlanders. Onderrapportage van de energie-inname was significant lager bij Turkse vrouwen ten opzichte van de Nederlandse vrouwen, bij alle vier de energiebehoefte formules, indien er gecorrigeerd werd voor alle confounders (OR 0,61-0,72). Er was weinig significant verschil in de uitkomst van de energiebehoefte formules tussen de etnische groepen, behalve bij de Surinaams Hindoestaanse populatie. Wel was er een verschil van ruim 200 kilocalorieën (kcal) te zien tussen de vier energiebehoefte berekeningen bij alle etnische groepen. CONCLUSIE Er is sprake van onder- en overrapportage van de energie-inname bij alle vijf verschillende etnische groepen van de HELIUS studie. Overrapportage ligt bij de Nederlandse populatie significant lager dan bij alle andere groepen uit dit onderzoek. BMI heeft significant lager invloed op de mate van onderrapportage bij de Turkse vrouwen ten opzichte van de Nederlandse vrouwen. De vier energiebehoefte formules gaven andere uitkomsten, die te verklaren zijn door verschillende variabelen die meegenomen zijn in de berekening.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk