De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Supermarketingcommunicatie-instrumenten : Een onderzoek naar de effectiviteit van marketingcommunicatie-instrumenten op de verkoop van verschillende productgroepen voor Marqt.

Rechten:

Supermarketingcommunicatie-instrumenten : Een onderzoek naar de effectiviteit van marketingcommunicatie-instrumenten op de verkoop van verschillende productgroepen voor Marqt.

Rechten:

Samenvatting

Supermarketingcommunicatie-instrumenten. Een onderzoek naar de effectiviteit van marketingcommunicatie-instrumenten op de verkoop van verschillende productgroepen voor Marqt. In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van de inzet van marketingcommunicatie-instrumenten (MCI’s) op de verkoopcijfers van productgroepen binnen de afdeling Kruidenierswaren en Today voor Marqt. Tot op heden werden producten waarvoor MCI’s werden ingezet gekozen op basis van gevoel en ervaring maar is het daadwerkelijke effect niet bekend. De inzet van MCI’s zijn centraal geregeld, zodat ze voor alle winkels hetzelfde zijn. De volgende MCI’s zijn onderzocht; kopstelling, korting, nieuwsbrief, advertentie en samplings. Second placings die winkels zelf bepalen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Aan de hand van literatuuronderzoek is gekeken welk effect MCI’s hebben op de verkopen van verschillende productgroepen in de foodretail en met welke ontwikkelingen rekening dient te worden gehouden bij de inzet hiervan. Dit literatuuronderzoek is verwerkt in een beschrijvend onderzoek. Of de uplift, de factor waarmee de verkopen stijgen, voor verschillende productgroepen verschilt in combinatie met verschillende MCI’s is onderzocht aan de hand van intern secundair onderzoek. De verkoopcijfers zijn geanalyseerd in Excel. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat, wanneer geen prijspromotie ingezet werd voor artikelen van kruidenierswaren, sampling de beste manier is om artikelen te verkopen. Door nudgen, het artikel op meerdere plaatsen aanbieden in de winkel, stijgen ook de verkopen. Het gebruik van outstore marketing heeft een effect op de attitude maar niet per se op het koopgedrag van de consument. Productpositionering kan er wel voor zorgen dat een product instore de aandacht trekt maar heeft geen effect op de evaluatie van een product. Gezondheid en hybride koopgedrag zijn trends waar rekening mee gehouden kan worden bij inzet van MCI’s. Soundoverlap gebruiken voor instore reclameslogans is een manier om verkopen te verhogen. De uplift voor verschillende productgroepen in combinatie met verschillende MCI’s verschilt. De inzet van een combinatie van in- en oustore en alleen instore MCI’s zorgen voor de hoogste uplift. De productgroepen met de meest positieve resultaten waren Bier, Noten, zaden & zuidvruchten en Wijn. Voor sampling is in de week van de sampling altijd een uplift te zien voor alle gesampelde producten in de betreffende winkel. Voor alle productgroepen, behalve Chips, is in de twee weken na de sampling ook een uplift te zien ten opzichte van de reguliere verkoop twee weken voor de sampling in dezelfde winkels. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op verschillen in uplift tussen bepaalde merken, tussen verschil in soort prijspromotie en de invloed van de verandering van de omzet op de uplift. De doelgroep zou nader onderzocht kunnen worden om te onderzoeken of verschillen in doelgroep invloed hebben op het effect van MCI's

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk