De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stereotypes & schoonheidsidealen : de representatie van etnische diversiteit in Nederlandse modetijdschriften

Rechten:

Stereotypes & schoonheidsidealen : de representatie van etnische diversiteit in Nederlandse modetijdschriften

Rechten:

Samenvatting

QUOTE “Loop een willekeurige boekhandel in en een rij blonde, blanke gezichten kijkt je aan…” ONDERZOEKSVRAAG In hoeverre representeren Nederlandse modetijdschriften de etnische diversiteit van de Nederlandse samenleving? SAMENVATTING Etnische diversiteit is een veel besproken onderwerp in de mode-industrie. Het doel van dit onderzoek is tweedelig: inzicht creëren in de huidige representatie van etniciteit in Nederlandse modetijdschriften en de verklaringen die modeprofessionals geven voor het overwegend witte modebeeld, onderzoeken op geldigheid. De onderzoeksvraag: ‘in hoeverre representeren Nederlandse modetijdschriften de etnische diversiteit van de Nederlandse samenleving?’. Wordt beantwoord aan de hand van een zestal hypothesen. De hypotheses worden getoetst door middel van een enquête gehouden onder 100 respondenten van verschillende etnische achtergronden en een tweedelige inhoudsanalyse die zich richt zich op de edities van Glamour,Elle, Vogue en Esquire van september 2014 tot en met september 2015. Nederlandse modebladen representeren de etnische diversiteit van de samenleving grotendeels,maar daarbij brengen Nederlandse modebladen etniciteit selectief en stereotyperend in beeld. De distinctietheorie van Bourdieu (2010) geeft hier een verklaring voor. De modewereld is de natuurlijke ‘habitus’ van de westerse, autochtone groep. De denkwijze en idealen van de autochtone westerse groep zijn dominant. De autochtone groep ziet de allochtone minderheidsgroeperingen niet als deel van deze groep en bestempelt hen daarom als ‘anders'. De idealen van de autochtone groepering fungeren hierbij als norm. De verwachtingstheorie van Jussim (Jussim, 1990) legt het benadrukken van het ‘anders zijn’ uit aan de hand van stereotypes. De resultaten van de inhoudsanalyse wijzen uit dat er aan gekleurde modellen herhaaldelijk dezelfde betekenis wordt gegeven, deze vaste betekenissen vormen stereotypes. Een uitspraak van Coppoolse (Moortele, 2012) is hierbij interessant om aan te halen. Coppoolse verteld dat bij gekleurde modellen - onbewust en ongewenst - allerlei associaties een rol spelen. Coppoolse geeft aan het idee te hebben met een blank model meer kanten op te kunnen, omdat zij letterlijk meer een blank canvas is. De onbewuste en ongewenste associaties bij een model met een niet-witte huidskleur leiden tot selectief en thematisch gebruik van gekleurde modellen. Gekleurde modellen worden als type op zich gezien, als type ‘anders’. Deul (2015) bevestigd dit aan de hand van persoonlijke ervaringen. Ze krijgt regelmatig de vraag of ze een donker model kan aanraden, wanneer Deul vervolgens vraagt naar het type waar men naar op zoek is, luidt het antwoord ‘’ja donker’’. In de Nederlandse bladenwereld heerst het stigma dat ‘zwart niet verkoopt’. Uit de gehouden enquête blijkt dat de verkoop van Nederlandse modetijdschriften niet zal dalen, maar zal toenemen wanneer bladen meer etnische diversiteit tonen. Meer etnische diversiteit in Nederlandse modebladen kan bewerkstelligd worden als stereotypes worden doorbroken. Dit kan gerealiseerd worden door bewustwording op het gebied van de representatie van etniciteit en een diverse redactie. ARTIKEL Zwart-wit denken [kop]Etnische diversiteit in de mode-industrie [onderkop]Ondanks opkomende modellen als Mica Arganaraz, Joan Smalls en Lia Kebede blijft het modebeeld vandaag de dag nog altijd overwegend wit. Hoe kan dat toch? [intro]

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAMFI - Amsterdam Fashion Institute
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk