De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de redactionele formule voor bloggers en vloggers van Sarenza

Rechten:

Onderzoek naar de redactionele formule voor bloggers en vloggers van Sarenza

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Bedrijven benaderen bloggers en vloggers om samen reclamecampagnes op te zetten, omdat bloggers en vloggers veel invloed hebben op de consument. Linden & Barbosa wilden graag weten welke bloggers en vloggers in bepaalde branches het grootst zijn, zodat zij hun klanten kunnen adviseren deze in te zetten. Voor hun grootste modeklant Sarenza wordt een redactionele formule geschreven voor bloggers die voor hun schrijven, en een video-instructie gemaakt voor vloggers die voor hun vloggen. Om ervoor te zorgen dat de bloggers en vloggers die voor Sarenza zullen gaan schrijven en filmen voldoen aan de wensen en behoeften van Sarenza en haar doelgroep, moet de volgende vraag beantwoord worden: Aan welke redactionele formule zouden de bloggers en vloggers voor Sarenza moeten voldoen zodat het de doelgroep van Sarenza aanspreekt? Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van desk- en fieldresearch. De opdrachtgever en Sarenza zijn onderzocht. Het blogger- en vloggerlandschap is geanalyseerd, waarbij er een top 5 is gemaakt van de grootste bloggers en vloggers, in de door Linden & Barbosa aangegeven branches, en de best practices zijn geanalyseerd. Er is een gesprek geweest met Britt Reijners van Sarenza, een enquête gehouden en een panelgesprek gevoerd. Voor de best practices zijn een internationale blog, een nationale blog, een internationale vlog en een nationale vlog geanalyseerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal bloggers en vloggers in de reclamebranche enorm is gegroeid. Zij hebben veel invloed op de consument en worden vaak betaald om reclame te maken voor bedrijven. 31% van de aankopen die online wordt gedaan wordt beïnvloed door modeblogs. Sarenza laat de bloggers vrij in hun exacte inhoud maar heeft wel bepaalde richtlijnen waar de bloggers en vloggers zich aan moeten houden. 151 vrouwen tussen de 18 en 50 jaar met hoge interesse voor mode hebben de verspreide enquête ingevuld. Het overgrote deel leest blogs en bekijkt vlogs om inspiratie op te doen voor haar aankopen. De vrouwen lezen en bekijken het liefst wekelijks een blog en vlog. De uiteindelijke aanbeveling bevat de redactionele formule voor de bloggers van Sarenza. Deze redactionele formule bevat de volgende punten: de doelgroep, het archetype, de pijlers, de functie, de tone of voice, look and feel, variatie en herkenning, frequentie, duidelijk thema, inspelen op actualiteiten, linken, gebruik van social media, tekst/ beeldverhouding en interactie lezers. De uiteindelijke aanbeveling voor de video-instructie voor de vloggers van Sarenza bevat de volgende punten: doelgroep, archetype, de pijlers, de functie, de tone of voice, look and feel, frequentie, structuur, goede voorbereiding, consistentie, samenwerken met andere YouTubers, titel, technische aspecten en montage. Engelse samenvatting Companies approach bloggers and vloggers to make advertising campaigns together because bloggers and vloggers have a lot of influence on the consumer. That’s why Linden & Barbosa want to know which bloggers and vloggers in certain branches are the most popular, so they can advise their clients to work with them. For their biggest fashion client Sarenza, there will be written an editorial formula for the bloggers that will write for them. For the vloggers that work for them a video-instruction will be made. To make sure the bloggers and vloggers will satisfy the wishes and needs of Sarenza and the target group, the next question must be answered: What is de editorial formula that bloggers and vloggers for Sarenza have to keep with so it sues the target group of Sarenza? In this study is worked with desk- and field research. Linden & Barbosa and Sarenza were examined, the blogger- and vlogger scenery has been analyzed where a top 5 is made of de biggest bloggers and vloggers in the branches asked by Linden & Barbosa. The competitors have been analyzed, there has been a dialogue with someone from Sarenza, there is hold a survey and a group discussion among the target group. For the best practices an international blog, national blog, international vlog and national vlog have been analyzed. Research shows that the amount of bloggers and vloggers in de promotional branch has grown. They have influence on the consumer and are often paid to make promotion for companies. 31% of the online purchases have been influenced by fashion blogs. Sarenza doesn’t control the content of the bloggers but they have certain guidelines for the bloggers and vloggers. 151 women between de 18 and 50 years with a high interest for fashion, filled in the survey. Most of them read blogs and watch vlogs to put on inspiration for their purchases. They read and watch a blog and vlog preferably every week. The final recommendation for an editorial formula for the bloggers contains the following points: target group, archetype, fundaments, function, tone of voice, look and feel, variation and recognition, frequency, clear theme, responding to current events, linking, the use of social media, text versus photos and interaction readers. The final recommendation for a video-instruction for the vloggers contains the following points: target group, archetype, fundaments, function, tone of voice, look and feel, frequency, structure, good preparation; consistency, work together with other YouTubers, title; technical aspects and composing.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk