De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geluk op de werkvloer: Een onderzoek naar de bijdrage van ergotherapie aan het verhogen van geluk op de werkvloer

Rechten:

Geluk op de werkvloer: Een onderzoek naar de bijdrage van ergotherapie aan het verhogen van geluk op de werkvloer

Rechten:

Samenvatting

Gelukkigere werknemers zijn productiever en lopen minder risico op uitval op het werk. Ondanks de toenemende interesse binnen de maatschappij voor het onderwerp werkgeluk wordt er echter nog weinig gedaan op dit gebied. Ook binnen de ergotherapie*2 wordt veel gewerkt aan het reintegreren van werknemers, maar nog niet met het primair preventief voorkomen van verzuim. Het doel van dit onderzoek is daarom om te achterhalen hoe werkgeluk bij werknemers op de werkvloer kan worden verhoogd, zodat de productiviteit zal toenemen en het verzuim zal afnemen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke bijdrage kan een ergotherapeutische denk- en werkwijze leveren aan het verhogen van het werkgeluk van werknemers? Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag zijn literatuuronderzoeken uitgevoerd over de onderwerpen ergotherapie en werkgeluk, factoren die van invloed zijn op het werkgeluk, en interventies die door bedrijven worden ingezet om het werkgeluk te bevorderen. Aan de hand van de bevindingen uit de literatuuronderzoeken is vervolgens een survey opgesteld die onder de werknemers van beide bedrijven is verspreid. Ook zijn interviews afgenomen onder teammanagers van het IT-bedrijf en een beleidsmedewerkster van het zorgbedrijf en zijn er werkplekobservaties uitgevoerd. Tevens is een enquête gehouden onder ergotherapeuten die werkzaam zijn op het gebied van arbeid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingErgotherapie
AfdelingGezondheid
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk