De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

PublishingLab

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Lectoraten zijn onderzoeksgroepen die vanuit hogescholen praktijkgericht onderzoek uitvoeren, wat naast publicaties ook resulteert in producten of tools. De opdrachtgever voor deze afstudeeropdracht is het PublishingLab: een lab van het Amsterdam Creative Industries Network. De opdrachtgever formuleerde de aanname dat DMCI-studenten zelden kennisnemen van de onderzoeksresultaten van de lectoraten. Vanuit deze aanname volgde de probleemstelling: ‘Wat is, binnen het domein DMCI, de optimale manier om een op studenten gerichte serie hybride publicaties uit te geven, over de onderzoeksresultaten van de lectoraten?’ In het onderzoek is gekeken naar wat studenten zouden willen lezen over onderzoeksresultaten van lectoraten, maar ook via welk format studenten dat zouden willen doen. Hierbij is ook gekeken naar de distributiekanalen die ingezet kunnen worden om de serie uitgaven bij de doelgroep te laten belanden. Studenten zouden over onderzoeksresultaten van lectoraten (in het kort!) willen lezen via een multimediaal document voorzien van video’s en links naar achtergrond informatie. De tweede keuze is om dit in een boekje te lezen. Scanbaarheid van een tekst is hierbij heel belangrijk. Het is niet nodig om de vormgeving en tone-of-voice aan te laten sluiten op de leefwereld van de student. Het isbelangrijker dat deze aansluiten op de informatievraag. Vragen zijn er zeker, 86% van de studenten is niet op hoogte van welke lectoraten er binnen het domein bestaan, een bijna evengroot percentage heeft nog nooit een onderzoek vanuit een lectoraat gelezen. Hoe onderzoeken ontworpen, uitgevoerd en omschreven worden, is geen gesneden koek voor de DMCI-student, daarom is het nodig volop aandacht te besteden aan dit proces in de serie. De beste manier om de serie te distribueren is via de website van het PublishingLab aangezien dat nu al als platform dient om publicaties te verspreiden. Het is niet het enige kanaal. De grote meerderheid van de studenten verwacht de Shorts via de digitale leerweg omgeving te kunnen vinden.   Summary Research groups at Universities of Applied Sciences perform practice oriented research, which results in publications and tools or products. De commissioner of this research assignment is PublishingLab, a lab that is part of Amsterdam Creative Industries Network (ACIN). The PublishingLab formulated the assumption that students hardly ever take notice of research results from these research groups. This assumption led to the following research question: ‘What is, within the domain DMCI, the optimal way to develop a series of publications, aimed at students, about research results by research groups?’ What would be the most effective way to publish a series of hybrid publications about research results from research groups connected to the domain DMCI, aimed at students? This research dealt with the questions on what students would like to read about research results from the research groups. It also focused on in which formats (paper, digital, multimedial) students would want to read. The final issue was via which channels the series of publications would land at the students desktop. Students are interested in reading about the research results. They prefer a multimedia document that contains video’s and hyperlinks to background information. This choice is closely followed by a print version: a booklet. The possibility to quickly scan a text is very much preferred. It is nog necessary to style the publication in a manner that fits into a students’ style. It has to correspond with the need of information, not with an outfit. The same goes for tone-of-voice. It does not need to be simplified, a list where used terms are explained will do. The survey showed that 86% of the students do not know which research groups are connected to the domain DMCI. Almost the same percentage of students has never read any research results from the research groups. Neither are students overly familiar with how research is designed, performed and described. All these steps need to be pointed out in the series of publications. The best way to distribute the series would be via the PublishingLab website. It is already used as a platform to distribute publications. It is not the only channel. The large majority of students expects to find the Shorts via the ‘Digitale LeerWeg Omgeving’.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk