De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mindset en sportprestatie onder druk : Een onderzoek naar de sportieve prestaties op de ALO testdagen 2016

Rechten:

Mindset en sportprestatie onder druk : Een onderzoek naar de sportieve prestaties op de ALO testdagen 2016

Rechten:

Samenvatting

De sportwereld kent een hoge prestatiedruk. De ervaren druk beïnvloedt de prestaties. Daarom was het doel van dit onderzoek om te kijken of sporters met een bepaalde mindset beter presteerden onder druk dan anderen. Er zijn twee mindsets te onderscheiden, growth en fixed. Een growth mindset houdt in dat men gelooft in de mogelijkheid tot verandering van competenties. Een fixed mindset houdt juist in dat men gelooft dat bepaalde competenties aangeboren zijn. Bij de participanten op de ALO testdagen van 2016 (331 deelnemers, 86 vrouwen en 245 mannen) werd de CNAAQ-2-NL afgenomen. Deze vragenlijst gaf aan of degene die hem invulde een meer growth of fixed mindset had. De scores van de QNAAQ-2-NL werden vergeleken met de behaalde punten van de participant op de testdag. De puntenaantallen gaven een representatie van de prestatie van de participant onder druk. De relatie tussen mindset en sportprestatie onder druk werd bekeken door middel van een correlatieanalyse en een multiple regression. Er bleek geen significant verband te zijn tussen de prestatie onder druk (totaal aantal punten ALO testdag) en de score op de growth mindset schaal, vrouwen r = ,044, p > ,05 en mannen r = ,041, p > ,05 en de score op de fixed mindset schaal, vrouwen r = -,043, p > ,05 en mannen r = ,092, p > ,05. Ook tussen de prestaties onder druk (totaal punten hindernisbaan) en de score op de growth mindset schaal, r = ,007, p > ,05 en de fixed mindset schaal, r = ,077, p > ,05 was geen significant verband. Tevens bleek uit de multiple regression dat mindset geen significante voorspeller is voor betere prestaties onder druk. Bij vrouwen was de gestandaardiseerde coëfficiënt voor de score op de fixed mindset schaal, β = -,101 en growth mindset schaal β = -,061 en bij de mannen was dat voor fixed β = ,082 en growth β = ,038 (alle p’s > ,05). Concluderend kan er gezegd worden dat er waarschijnlijk geen relatie is tussen mindset en de prestatie op de testdag. Ook bleek uit dit onderzoek dat mindset waarschijnlijk geen voorspeller is voor hoe de participant aan de ALO testdagen zal presteren onder druk. Verder onderzoek is nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de relatie tussen mindset en prestatie onder druk. 4

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk