De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Topsport? Nee, ik zit in de sportklas!

Rechten:

Topsport? Nee, ik zit in de sportklas!

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om te kijken of sportklasleerlingen uit klas 1, 2 en 3 gemotiveerder zijn voor school dan de overige leerlingen. Daarnaast is ook gekeken of sportklasleerlingen uit klas 1, 2 en 3 over meer zelfregulerende vaardigheden beschikken dan reguliere leerlingen en of er een verband is tussen motivatie en zelfregulerende vaardigheden. Aan dit onderzoek deden 655 deelnemers mee. In totaal waren er 140 sportklasleerlingen en 515 reguliere leerlingen die beide vragenlijsten hebben ingevuld. Als eerste vragenlijst werd ‘The Behavioural Regulation in Exercise Questionaire’, afgekort Breq-2, afgenomen. Deze vragenlijst had betrekking op de motivatie. De tweede vragenlijst die werd afgenomen was de ‘zelf-regulatie in leersituaties – self-report vragenlijst (SRS-SRL)’. Deze vragenlijst scoorde de zelfregulerende vaardigheden. Voor motivatie als geheel was er geen significant verschil gevonden tussen sportklasleerlingen en reguliere leerlingen (p = 0,081). Voor het aspect ‘Intrinsieke motivatie’ is de gemiddelde score van sportklasleerlingen (M = 2,90 ; Sd = 0,81) significant (p = 0,004) lager dan de gemiddelde score van reguliere leerlingen (M = 3,08 ; Sd = 0,81). Op het gebied van Zelfregulerende vaardigheden is de score van sportklasleerlingen (M = 2,87 ; Sd = 0,43) significant (p = 0,030) lager dan de score van reguliere leerlingen (M = 2,96 ; Sd = 0,46). Tot slot is er een significant verband gevonden tussen de motivatie en de zelfregulerende vaardigheden (r (ρ) = 0.474 ; p = 0.000). Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat op het gebied van motivatie, alleen voor het aspect ‘Intrinsieke motivatie’ reguliere leerlingen hoger scoren dan sportklasleerlingen. Zelfregulerende vaardigheden zijn beter ontwikkeld bij reguliere leerlingen dan bij sportklasleerlingen. Motivatie en zelfregulerende vaardigheden houden een zwak tot middelmatig verband tot elkaar. Een aanbeveling voor de beroepspraktijk is dat zelfregulerende vaardigheden bij beide groepen onderhouden dienen te worden. Op de aspecten planning en monitoring valt mogelijk zelfs nog enige winst te behalen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk