De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Volonline je eigen online marketeer: Een onderzoek naar een social media-strategie binnen de business-to-businessmarkt Directe Verkoop & Social Media

Rechten:

Volonline je eigen online marketeer: Een onderzoek naar een social media-strategie binnen de business-to-businessmarkt Directe Verkoop & Social Media

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting: Deze afstudeerscriptie is een verkennend onderzoek naar een social media-strategie voor VolOnline binnen de business-to-businessmarkt. VolOnline is een online marketing bureau dat verschillende online diensten aanbiedt aan bedrijven die deze willen uitbesteden. VolOnline is een label van NewOrder. NewOrder helpt bedrijven om orders te scoren, zowel via online, telefonische als fysieke kanalen. VolOnline is in 2013 opgericht en werkt hard aan haar naamsbekendheid om meer klanten te werven. VolOnline heeft momenteel drie klanten en omdat er veel concurrenten op de online marketing markt zijn, is het voor VolOnline lastig om zich te onderscheiden en meerwaarde te bieden. Omdat er veel wordt gesproken over de inzet van social media binnen de business-to-businessmarkt, zou VolOnline willen weten of zij met een social media-strategie voor vier verschillende kanalen haar doelgroep op een efficiënte manier kan bereiken en haar diensten kan verkopen. Er blijkt namelijk een sterk verband te bestaan tussen succesvolle business-to-businessbedrijven en de organisaties die professioneel actief zijn op social media (Beeckestijn, 2015) Uit de interviews met experts op het gebied van online marketing en social media is gebleken dat directe verkoop van een dienst via social media binnen de business-to-businessmarkt bijna niet mogelijk is. Het opbouwen van een relatie is een zeer belangrijk en lang proces dat altijd vooraf gaat aan een zakelijke transactie. Veel social media-kanalen worden ook niet op een zakelijke manier gebruikt, met uitzondering van LinkedIn. Mensen zijn dus op social media niet actief op zoek naar een zakelijke dienst en social media wordt nog niet gezien als een direct verkoopkanaal voor de zakelijke markt. Social media-kanalen zijn wel geschikt voor het opbouwen van een relatie waaruit een verkoop kan voortvloeien. Ook zijn zakelijke diensten vaak duur en zitten bedrijven er voor een bepaalde tijd aan vast. Hiervoor is een vertrouwensband nodig met de juiste personen binnen de DMU. DMU staat voor Decision Making Unit. Dat is een bepaalde groep mensen die onderdeel uitmaken van de besluitvorming rondom bepaalde aankopen (B2Bmarketeers, 2015). Uit de werkplekinterviews met de doelgroep is gebleken dat de DMU bij ieder bedrijf verschilt. Meestal neemt de directeur de eindbeslissing, maar dit is niet altijd zo. De directeur speelt vaak wel een sleutelrol in het proces. Door middel van het analyseren van personen en bedrijven die succesvol Facebook, Twitter, LinkedIn of Google+ hebben geïmplementeerd in hun verkoopstrategie, zijn er enkele voorbeelden geselecteerd voor VolOnline. Op basis hiervan, van de interviews en van deskresearch is een advies opgesteld voor VolOnline op welke manier zij de verschillende social media-kanalen kan inzetten om een relatie op te bouwen met de doelgroep. De vertrouwensband die hieruit voortkomt kan leiden tot leads die uiteindelijk tot verkoop leiden. Het advies van dit onderzoek heeft als doel om op een efficiënte manier zakelijke relaties op te bouwen met nieuwe klanten door middel van een social media-strategie voor Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Deze kanalen hebben allemaal andere eigenschappen en dienen dan ook op verschillende manieren te worden gebruikt. Het is hierbij noodzakelijk dat VolOnline meerwaarde biedt ten opzichte van haar concurrenten en de tijd neemt om de wensen en behoeften van de doelgroep in kaart te brengen. VolOnline kan haar eigen merkwaarden versterken op de social media-kanalen. Ook zal de website www.volonline.nl moeten worden aangepast als VolOnline haar doelgroep optimaal wil bedienen. Summary: This thesis is an exploratory study about a social-media-strategy for the company VolOnline in the business-to-businessmarket. VolOnline is an online marketing agency that offers several services to companies who would like to outsource their online marketing activities. VolOnline is a label of the NewOrder. NewOrder helps companies to score orders, through all kinds of channels. For example: online, telephonic and physical channels. VolOnline was established in 2013, and is still looking for a way to generate more brand awareness and more customers. Currently, VolOnline has three customers. Because of the many competitors on the online marketing market, it is difficult for VolOnline to distinguish and add value to her services to get more customers. Lately, there have been many developments within the use of social media in the business-to-businessmarket. VolOnline would like to know if they could use a social-media-strategy for four different channels to reach their target group in an efficient way, so VolOnline can sell her services through social media. There appears to be a strong connection between successful business-to-businesscompanies and organisations who are active professionals on social media. The interviews with experts in the field of online marketing and social media have revealed that direct sales of services on social media within the business-to-businessmarket is almost impossible. Developing relationships is an important process that always goes in front of a transaction between two companies. Lots of social media-channels are not used in a business-like way, except for LinkedIn. People are not on social media to look actively for business services. Social media is not considered as a direct sales channel. Social media-channels are good for building relationships, so VolOnline can eventually sell her services. Business services are often expensive. Because of this, a relationship build on trust with the right persons of the DMU is needed. DMU means Decision Making Unit. A certain group of people who are part of the decision making process for business purchases. Interviews on workspaces with the target group have revealed that the DMU is different in each company. In most of the cases, the director makes the definitive decision, but this does not go for every company. Sometimes, the director leaves the definitive decision to employees who know a lot about a certain field. The director does often play an important role in the process. Through analysing persons and companies who successfully use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google+ as selling channels, there are lined up some examples for VolOnline. Based in this, the interviews and deskresearch, there is given an advice for VolOnline about a way to use different social media-channels to build a relationship with the target audience. The tight relationship that comes out of this, can lead to valuable leads, which can lead to a transaction. Because of the mayor part of social media in this process, this transaction can be seen as a sale through social media. The advice that is given in this thesis has the purpose to build business relationships through the social media-channels Facebook, Twitter, LinkedIn an Google+ in an efficient way to generate new customers. These channels all have different qualities, so they should all be used in a different way. It’s important that VolOnline offers more value compared to her competitors and takes time to survey the wishes and needs of the target audience. VolOnline can use her own brand qualities to fortify her position. Also, the website www.volonline.nl should be changed, if VolOnline wants to serve her target group in an optimal way.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk