De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op schoolkamp bij Stayokay

Rechten:

Op schoolkamp bij Stayokay

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Door middel van dit rapport wordt inzicht en advies aan Stayokay gegeven hoe zij door middel van marketingcommunicatie aantrekkelijker kan worden voor de doelgroep, het voortgezet onderwijs. De aanleiding voor de gegeven opdracht is dat ondanks dat Stayokay, met 800.000 gasten per jaar, marktleider is van Nederland nog onvoldoende inzicht heeft in deze doelgroep. Aangezien Stayokay onvoldoende inzicht heeft in deze doelgroep wordt de doelgroep in mindere mate bereikt. Hierdoor denkt de doelgroep in mindere mate aan Stayokay bij het boeken van een schoolkamp. Om tot een gedegen advies te kunnen komen is voor het onderzoek een probleem- en doelstelling geformuleerd. De probleemstelling luidt als volgt: “Wat is onder de doelgroep 'voorgezet onderwijs' de naamsbekendheid van Stayokay, wat is de houding tegenover Stayokay en hoe kan marketingcommunicatie ervoor zorgen dat bij het boeken van schoolkampen Stayokay op de shortlist komt?” De doelstelling van het onderzoek is: “Inzicht geven in de organisatie van Stayokay, de markt, trends en ontwikkelingen, concurrenten en doelgroep om advies te geven over hoe Stayokay de doelgroep ‘voortgezet onderwijs’ het best kan benaderen in de vorm van een marketingcommunicatieplan om ervoor te zorgen dat Stayokay op hun shortlist komt bij het boeken van schoolkampen.” Om de probleemstelling in zijn geheel te kunnen beantwoorden en een bruikbaar advies te kunnen geven, is gebruik gemaakt van desk- en fieldresearch. Hiervoor is er gebruik gemaakt van (vak)literatuur en gepubliceerde artikelen om antwoord te geven op de verschillende deelvragen. Daarnaast is gebruik gemaakt van fieldresearch in de vorm van vier groepsdiscussies. De groepsdiscussies zijn uitgevoerd om de houding en naamsbekendheid onder de doelgroep te onderzoeken, daarnaast inzicht te krijgen in waar de doelgroep zich bevindt en wat de communicatiebehoefte van de doelgroep is. Met de groepsdiscussies hebben in totaal twintig schoolkamporganisatoren meegedaan, welke bekend en onbekend met Stayokay zijn. Naast de groepsdiscussies is onderzoek gedaan naar de organisatie van Stayokay. De theoretische verdieping is geschreven om een verdieping te geven over hoe marketingcommunicatie ingezet kan worden richting het onderwijs. Daarnaast is de markt waarin Stayokay zich bevindt beschreven, net zoals de concurrenten en tot slot is de doelgroep van Stayokay onder de loep genomen. De scholen die momenteel bij Stayokay verblijven zijn erg tevreden en komen jaarlijks terug. Echter er zijn een paar punten waarvan zij denken dat Stayokay zich kan verbeteren. Het belangrijkste punt waar op gelet wordt bij het oriënteren naar schoolkamp is de prijs. Daarnaast zullen de organisatoren eerst bij collega-scholen rondvragen waar zij op kamp gaan en wat hun ervaringen zijn. Verder vinden de organisatoren het belangrijk dat er goed contact is met het hostel en, bij voorkeur, dat er een vast contactpersoon is. Als een school op zoek gaat naar een nieuwe locatie voor het schoolkamp, zal de locatie eerst bezocht worden alvorens de locatie ook daadwerkelijk geboekt wordt, hierbij is het belangrijk dat de mogelijkheden van een locatie en de omgeving duidelijk zijn. Door op de website meer aandacht te geven aan (mogelijke) activiteiten in de buurt van de hostels, zullen de Scriptie Tessa Ruiter - Stayokay 10 schoolkamporganisatoren een beter inzicht krijgen in de potentie van een hostel en de omgeving. Op het moment dat de organisatoren geïnteresseerd zijn in een locatie en deze willen boeken, volgt de rector vaak snel en zonder tegenspraak het advies van de organisatoren op. Wanneer scholen tevreden zijn met een locatie en programma voor het schoolkamp, zal deze niet snel meer veranderen. Scholen uit het voortgezet onderwijs blijven vaak aan het vertrouwde hangen, wanneer ze tevreden zijn met een locatie en het programma, waardoor het voor Stayokay van belang is om deze scholen tevreden te houden en daarnaast ervoor te zorgen dat nieuwe scholen geïnteresseerd zijn in het organiseren van een schoolkamp bij Stayokay. Tijdens de groepsdiscussies kwam naar voren dat onder andere de website momenteel nog niet voldoet aan de informatiebehoefte van de doelgroep. Aansluitend op de belangrijkste onderzoekconclusies is een advies geschreven in de vorm van een marketingcommunicatieplan. In dit advies komt naar voren hoe de doelgroep bereikt kan worden door middel van marketingcommunicatie. De onderzoeksresultaten en de keuze van de marketingcommunicatiedoelgroep, oftewel de schoolkamporganisatoren binnen het voortgezet onderwijs, hebben geleid tot het formuleren van de volgende drie doelstellingen:  “In september 2016 moet de naamsbekendheid van Stayokay met 20% zijn gestegen onder de gehele doelgroep, oftewel onder de schoolkamporganisatoren binnen het voortgezet onderwijs.”(kennis)  “In september 2016 moet 80% van de doelgroep, welke bekend is met Stayokay, een positieve houding tegenover Stayokay hebben als locatie voor schoolkamp.”(houding)  “In november 2016 staat Stayokay bij 10% van alle scholen in het voortgezet onderwijs, in Nederland, op de shortlist van het schoolkamp.”(gedrag) Qua positionering is er gekozen om de tweezijdige positionering te behouden, hiervoor is de volgende propositie geformuleerd: “Stayokay biedt een onvergetelijk schoolkamp op unieke locaties voor een scherpe prijs.” Het belangrijkste productvoordeel is de scherpe prijs, omdat uit de groepsdiscussies naar voren kwam dat dit het belangrijkste aspect is bij het boeken van een schoolkamp. Daarnaast is de toegevoegde waarde voor de schoolkamporganisatoren dat het schoolkamp een onvergetelijke ervaring wordt voor zowel de leerlingen als voor henzelf. Naar aanleiding van de uitkomsten van het desk- en fieldresearch wordt er geadviseerd om de website aan te passen naar de wens van de doelgroep. Op deze manier wordt het mogelijk dat een schoolkamporganisator de prijs van het schoolkamp gelijk online kan zien en worden de activiteiten rondom de hostels op de website weergegeven. Door deze twee functies toe te voegen, helpt Stayokay de organisatoren te ontzorgen. Naast de aanpassingen op de website, wordt onder andere een scholennieuwsbrief in het leven geroepen die maandelijks de doelgroep informeert over Stayokay, Stay4all en waar andere relevante informatie voor de doelgroep in wordt beschreven. Door dit in te zetten, zal de doelgroep verbonden raken met Stayokay en op de hoogte zijn wat de mogelijkheden zijn bij Stayokay. Dit advies zal ervoor zorgen dat schoolkamporganisatoren binnen het voortgezet onderwijs Stayokay op hun shortlist zetten wat betreft het boeken van het schoolkamp.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk