De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De meerwaarde van oflline en online kleding kopen

Rechten:

De meerwaarde van oflline en online kleding kopen

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Dit rapport brengt inzicht in de houding van vrouwen tussen 25 t/m 45 jaar over wat voor hen de meerwaarde is om offline versus online kleding te kopen. Gebaseerd op onderzoek is er een advies gegeven aan retailers in de modebranche. In dit advies is terug te vinden hoe retailers in de modebranche deze doelgroep, middels communicatie, meer naar de fysieke winkel kunnen trekken. De aanleiding voor dit rapport is dat de fysieke winkel steeds meer onder druk komt te staan. Dit komt onder andere door de verschuiving van offline naar online winkelen. Doordat er vraag is naar wat er moet gebeuren met de fysieke winkel en hoe er meer bezoekers kunnen worden getrokken naar de fysieke winkel is dit rapport tot stand gekomen. De probleemstelling die is beantwoord in dit rapport luidt als volgt: Wat is de meerwaarde voor vrouwen in de leeftijdscategorie 25 t/m 45 jaar om offline kleding te kopen versus online kleding kopen en hoe kunnen retailers in de modebranche deze doelgroep middels communicatie meer naar de fysieke winkel trekken? De geformuleerde doelstelling hierbij is: Inzicht brengen in de houding van vrouwen in de leeftijdscategorie 25 t/m 45 jaar over wat voor hen de meerwaarde is om offline kleding te kopen versus online kleding kopen, om advies te geven aan retailers in de modebranche over hoe zij deze doelgroep middels communicatie meer naar de fysieke winkel kunnen trekken om de druk op de fysieke winkel te verlichten. De probleemstelling is beantwoord door middel van desk- en fieldresearch. Het onderzoek is gestart met uitgebreid literatuuronderzoek en vervolgens zijn er interviews afgenomen. Er zijn in totaal twintig diepte- interviews afgenomen waaronder zestien interviews onder de doelgroep en vier interviews onder experts. Resultaten Uit het onderzoek blijkt dat het belangrijkste voordeel van offline kleding kopen voor de doelgroep is dat ze de kleding gelijk kunnen zien en voelen. Ze vinden het fijn dat ze direct zien van wat voor stof de kleding is en of het materiaal van goede kwaliteit is. Een ander groot voordeel van offline winkelen is voor de doelgroep dat ze kleding meteen kunnen passen en ze het een beleving vinden om een dagje te winkelen. Ze vinden het een beleving, omdat het een uitje voor ze is met meerdere elementen waaronder persoonlijk contact. Al hun zintuigen worden tijdens het winkelen geprikkeld. Tot slot vindt de doelgroep het een voordeel dat er advies kan worden gevraagd aan het winkelpersoneel. Dit samen vormt de meerwaarde van offline kleding kopen. Het grootste voordeel van online winkelen is voor de doelgroep het gemak. Het is niet nodig om de deur uit te gaan om kleding te kopen. Een ander groot voordeel van online kleding kopen is voor de doelgroep dat het mogelijk is om op elk moment van de dag kleding te kopen en dus ook op momenten dat fysieke winkels dicht zijn. Verder is online winkelen tijdbesparend en vindt de doelgroep het overzichtelijk om online kleding te kopen. Dit komt doordat het mogelijk is om op verschillende criteria te selecteren. Hierdoor doen zij vaak ook inspiratie op. Tot slot vindt de doelgroep het een voordeel van online winkelen dat ze de kleding thuis kunnen passen en combineren met andere kledingstukken. Dit vormt de meerwaarde van online kleding kopen. Aanbevelingen Het is voor retailers belangrijk om de juiste vorm van communicatie te gebruiken als zij hun doelgroep aanspreken. Zij zouden meer klanten naar de fysieke winkel kunnen trekken door de winkelcommunicatie te verbeteren. Hierbij is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan een goede winkelinrichting en wordt geïnvesteerd in bekwaam winkelpersoneel. Verder is het belangrijk voor retailers in de modebranche dat zij beleving bieden om klanten te binden. Beleving zorgt namelijk voor emotie en emotie doet kopen. Winkels moeten zich afvragen wat ze uniek maakt en zich onderscheiden van concurrenten. Ze moeten zoeken naar wat zij ‘extra’ te bieden hebben. Hierdoor kunnen zij beleving creëren. Verder kunnen er meer klanten worden getrokken door ruime re openingstijden te hanteren. Bijvoorbeeld een extra avond in de week open zijn, zodat mensen niet per se op hun vrije dag hoeven te winkelen. Wat consumenten ook zou stimuleren om vaker offline te gaan winkelen is als de kwaliteit van de pashokjes verbeterd zou worden en het assortiment compleet is en vaker wordt vernieuwd. Door in te spelen op de marktontwikkelingen en trends binnen de modebranche kunnen retailers ook meer consumenten trekken. Tot slot is het erg belangrijk dat winkels zich goed positioneren. Er wordt geadviseerd dat retailers in de modebranche het DNA van hun winkel goed in kaart brengen en na gaan denken over hun positionering. Ze moeten nadenken wat zij toevoegen. Pas als een winkel weet waar zij voor staan kunnen ze dit uitdragen en dit zorgt voor geloofwaardigheid bij klanten. Summary This report gives insight into the experience, attitude and added value of in-store shopping versus online shopping, of women between 25 to 45 years old. Based on research, advice is given to retailers in the fashion industry. This advice includes how retailers in the fashion industry can improve the amount of customers that visit a physical store by using communication. The motivation of this report is the current pressure on physical stores, which exists due to the online shopping behaviour of customers. This report was developed due to the demand of knowledge about the role of the physical store in the future and how more customers can be drawn here. The definition of the problem that is answered in this report is: What is the added value for women between 25 to 45 years old to buy clothes in-store versus online and how can retailers in the fashion industry attract this target group more to the physical store by using communication? The formulated objective of this problem is: Giving insight into the experience, attitude and added value of in-store shopping versus online shopping, of women between 25 to 45 years old and to give advice to retailers in the fashion industry about attracting this target group more to the physical shop, thus to reduce the pressure on the physical store. The problem is solved using desk and field research. The research started with a literature study and then with a total of twenty interviews, including sixteen interviews among the target group and four interviews among experts. Results Research shows that the main advantage of buying clothes in-store for the target group is the direct sight and feeling of clothes. The perception of quality plays a large role in this. Another big advantage for the target group is the direct experience of fitting and suiting clothes. The experience of in-store shopping is liked because of the fact that it’s a day out with different elements including personal contact. All senses are being used whilst shopping in-store. Finally, being able to ask help and advice from staff is found to be an advantage. All together, these opinions are the added value of buying clothes in-store. The main advantage of online shopping for the target group is that it is effortless, as traveling does not apply to the online shopping. Another advantage for the target group is that it is possible to buy clothes at any time of the day, including when the physical store is closed. They also find online shopping time-saving and accessible, because it is possible to select on different criteria. As a result, the target group feels inspired. Finally, the target group likes to fit the clothes and combine products with different items whilst shopping online. These are the opinions about the added value of online shopping. Recommendations It is important for retailers in the fashion industry to use the right form of communication whilst speaking to their target group. More customers could be attracted to the physical store if an improvement of communication would be implemented. Also, an investment in staff and attention to interior design is needed. Furthermore, it is important for retailers in the fashion industry to intensify customer experiences to acquire loyalty, due to the fact that special experiences lead to emotions and emotions leads to sales. Stores would have to ask themselves what makes them unique to distinguish themselves from competitors. A search for something ‘extra’ to offer is needed. Hereby, experiences are created. It is also recommended to maintain opening hours that are convenient for customers. For example, opening an extra night in the week would reduce the necessity of customers having to shop on their day off. It would also encourage customers to shop more in-store if the quality of the fitting rooms would be improved and the collection of clothing would be renewed more frequently. Also by adapting to market developments and trends in the fashion industry, retailers could attract more customers to the physical store. Finally, it is very important for stores to have a good positioning. It is recommended for retailers to think about what their DNA is and to start thinking about their positioning. Stores need to recognize the quality and value they can add to the market. Only a store that knows its own strength and stance can propagate these and attain credibility from customers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk