De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verschil in de motorische ontwikkeling tussen kinderen met een normaal gewicht en kinderen met overgewicht

Rechten:

Het verschil in de motorische ontwikkeling tussen kinderen met een normaal gewicht en kinderen met overgewicht

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of er een verschil is in de motorische leerwinst van kinderen met overgewicht ten opzichte van kinderen zonder overgewicht over een tijdsbestek van één jaar. Het is een longitudinaal onderzoek dat valt onder het project: ‘Meten van Motoriek’. Hiernaast is gekeken of er een verschil is in de motorische vooruitgang van meisjes met overgewicht ten opzichte van jongens met overgewicht. De onderzochte groep bestaat uit 813 deelnemers uit Amsterdam en is samengesteld uit 405 meisjes en 408 jongens die bij aanvang van het onderzoek een leeftijd hadden van 5,5 tot 11,5 jaar. Voor het meten van de motoriek is gebruik gemaakt van de Movement-Scan waaruit een score in Motorische leeftijd voortkwam. Voor het indelen van de gewichtsklassen is gebruik gemaakt van de Body Mass Index. Er is gekeken naar het verschil in ΔMotorische leeftijd waarbij een vergelijking is gemaakt met de categorieën ‘Overgewicht’ en ‘Obesitas’ ten opzichte van de categorie ‘Normaal gewicht’. Tevens is er gekeken naar sekseverschillen. Uit de resultaten is geen significant verschil gebleken in de motorische ontwikkeling van kinderen met overgewicht(p=0,373) en obesitas (p=0,373) ten opzichte van kinderen met een normaal gewicht. Tevens is er geen significant verschil gevonden in de motorische ontwikkeling van jongens met een normaal gewicht ten opzichte van jongens met overgewicht(p=0,782). Een vergelijking van de motorische ontwikkeling tussen de meisjes met een normaal gewicht en de meisjes met overgewicht leverde eveneens geen significant verschil op(p=0,323) Er wordt geadviseerd om verder longitudinaal onderzoek te doen over een groter tijdsbestek waarbij het vetpercentage wordt meegenomen. Voor de beroepspraktijk wordt aanbevolen om het verschil in motorische ontwikkeling tussen kinderen met en kinderen zonder overgewicht te monitoren zodat er bij een toename van een verschil in de ontwikkeling adequaat kan worden ingegrepen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk