De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Videofeedback v.s. verbale feedback bij het springen van de hurksalto voorover

Rechten:

Videofeedback v.s. verbale feedback bij het springen van de hurksalto voorover

Rechten:

Samenvatting

Het doel van het onderzoek was om te achterhalen of er een verschil was in de kwaliteit van de bewegingsuitvoering bij de hurksalto voorover bij studenten van de ALO Amsterdam die 6 weken les kregen in de hurksalto voorover met behulp van videofeedback tegenover studenten van de ALO Amsterdam die 6 weken les kregen in de hurksalto voorover met verbale feedback. In totaal hadden 117 studenten, verdeelt over een interventiegroep (n=61) en de verbale feedbackgroep (n=56) deelgenomen aan dit onderzoek. De interventiegroep leerde met videofeedback en de controlegroep leerde met verbale feedback. Aan het eind van de eerste les werd de beginmeting afgenomen en tijdens de zesde les werd de eindmeting afgenomen. Drie weken na de eindmeting werden de deelnemers opnieuw getest doormiddel van een retentietest. Alle metingen waren kwalitatief, waarbij gekeken werd naar de bewegingsuitvoering van de hurksalto voorover. De gemiddelde score van de videofeedback groep was bij de voormeting 5,34(1,43) punten, bij de nameting 7,50(1,70) punten en bij de retentietest 7,18(1,47) punten. Bij de verbale feedback respectievelijk 5,56(1,08) punten, 7,53(1,27) punten en 7,10(1,16) punten. Er werd een prestatieverbetering gevonden tussen het moment van de voor- en nameting bij beide groepen (p = 0,000). Er werd ook een prestatievermindering gevonden tussen het moment van de eindmeting en de retentietest bij beide groepen (p=0,000). Er werd echter geen significant verschil gevonden in de bewegingsuitvoering tussen de beide groepen (p=0,654). Aan de hand van de resultaten kon er geconcludeerd worden dat er geen significant verschil was tussen het leereffect van video feedback en verbale feedback bij studenten van de ALO Amsterdam die 6 weken les kregen in de hurksalto voorover met behulp van videofeedback tegenover studenten van de ALO Amsterdam die 6 weken les kregen in de hurksalto voorover met verbale feedback. De video feedbackgroep was gelijk verbeterd in de kwaliteit van de bewegingsuitvoering ten opzichte van de verbale feedbackgroep. Dit terwijl zij geen feedback ontvingen van andere studenten. Zonder begeleiding, werd dezelfde kwaliteit in bewegingsuitvoering bewerkstelligd. Het is daarom aan te raden om videofeedback toe te passen in het de turnlessen van de ALO Amsterdam.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk