De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verschil in de motorische ontwikkeling tussen kinderen met een normaal gewicht en kinderen met overgewicht

Rechten:

Het verschil in de motorische ontwikkeling tussen kinderen met een normaal gewicht en kinderen met overgewicht

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of er een verschil is in de motorische leerwinst van leerlingen met overgewicht in vergelijking tot leerlingen zonder overgewicht over een tijdsbestek van één jaar. Het is een longitudinaal onderzoek dat valt onder he project: ‘Meten van Motoriek’. Daarnaast is er gekeken of er een verschil bestond tussen het dynamisch balans en coördinatief vermogen van leerlingen met normaal gewicht in vergelijking tot leerlingen met overgewicht. De onderzochte groep bestond uit 813 deelnemers uit Amsterdam en is samengesteld uit 405 meisjes en 408 jongens die bij aanvang van het onderzoek een leeftijd hadden van 5,5 tot 11,5 jaar. Voor het meten van de motoriek is gebruik gemaakt van de Movement-Scan waaruit een score voortkwam. Deze score stond gelijk aan de motorische leeftijd van een leerling. Voor het indelen van de gewichtsklassen is gebruik gemaakt van de Body Mass Index. Er is gekeken naar de resultaten van twee meetperiodes met een tussentijd van één jaar. Het verschil in motorische leeftijdsscore (Δmotorische leeftijd) tussen deze periodes werd berekend en op basis van deze uitkomst kon de leerwinst in motorische leeftijd uitgedrukt worden. Vervolgens is er gekeken naar het verschil in Δmotorische leeftijd waarbij de BMI klasse ‘normaal gewicht’ vergeleken is met de klassen ‘overgewicht’ en ‘obesitas’. Uit de resultaten is gebleken dat er geen significant verschil bestaat tussen de motorische leerwinst van leerlingen met overgewicht (p=0,373) en obesitas (p=0,373) ten opzichte van leerlingen met normaal gewicht. Tevens is er geen significant verschil gevonden bij het dynamisch evenwicht (p=0,127) en het coördinatief vermogen(p=0,271) bij leerlingen in dezelfde BMI klassen. Hogeschool

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk